Doen is de nieuwe manier van denken: hoe onze creativiteit verdwijnt!

Via Facebook werd ik door mijn collega Eddie Wolsink geattendeerd op onderstaande mooie video over creativiteit.

De video bevatten een aantal mooie inzichten over hoe creativiteit verdwijnt doordat je deze inruilt voor conformiteit en structuur. Gelukkig geeft de video ook richting om hieraan te ontsnappen: ga meer zelf doen en ervaar, neem zelf actie en maak eigen keuzes, stap uit je comfortzone en fouten durven maken en zelf ervaren wat wel en niet werkt.