Lesmateriaal van het vak Mediawijsheid van het Koning Willem I College beschikbaar voor anderen; ROC Friese Poort start met gebruik in September ;-))

Afgelopen heb ik diverse malen de vraag gekregen of het lesmateriaal van het Koning Willem I College dat ik voor het vak Mediawijsheid ontwikkeld heb te gebruiken is door andere scholen. Tot enige maanden terug was mijn antwoord steeds dat we eerst het materiaal volledig uitontwikkeld wilden hebben en het intern op de rit hebben willen staan. Afgelopen mei is deze mijlpaal gepasseerd en feestelijk gevierd met de mini-conferentie: #mediawijsheid.

Na overleg met het college van bestuur is besloten om het lesmateriaal te delen met andere scholen.

Afgelopen jaren is er veel tijd en geld geïnvesteerd door het Koning Willem I College voor het ontwikkelen, uitvoeren en bijstellen van de 15 lessen mediawijsheid. Om een deel van deze kosten te dekken is besloten een beperkte bijdrage te vragen van een deel (een vijfde) van de gedane investering in ruil voor het lesmateriaal.

Het lesmateriaal bestaat uit:

• Powerpoints Mediawijsheid;
• Opdrachten Mediawijsheid;
• Uitwerking van de opdrachten Mediawijsheid;
• Eindopdracht en beoordelingssystematiek Mediawijsheid;
• Docentenhandleidingen Mediawijsheid.

Het materiaal is volledig in Natschool geïmplementeerd en kan via een Threeships overgezet worden naar de eigen Natschool omgeving. Al het materiaal is ook beschikbaar om in de eigen ELO onder te brengen.

Mediawijsheid als vak - Banner (640x294)

Afgelopen juni is met ROC Friese Poort een overeenkomst gesloten waarbij vanaf komend schooljaar ze het vak op dezelfde manier als binnen het Koning Willem I College gaan implementeren. Ondertussen is het volledig lesmateriaal overgezet naar hun eigen ELO. Vanaf september wordt gestart met het trainen van de docenten.

Mocht je interesse hebben om het lesmateriaal mogelijk in te zetten binnen je eigen school, dan kun je contact opnemen met mij via de contactpagina van deze edublog.

Achtergrond van het lesmateriaal
In het schooljaar 2011-2012 is in het kader van het aanbieden van 21st century skills aan de studenten binnen het Koning Willem I College gestart met het ontwikkelen en testen van het vak: Mediawijsheid onder regie van de Academie van Teaching & Learning. Vanaf schooljaar 2012-2013 is begonnen met de invoer van het vak via een train-the-trainer. Eveneens is een aantal afdelingen gestart met het geven van het vak en het leveren van tops en tips. Hiermee is het vak sterk verbetert. Ook in schooljaar 2013-2014 zijn er een aantal docenten van diverse afdelingen getraind en zijn er meer afdelingen begonnen met het geven van het vak.  In totaal zijn er eind schooljaar 2013-2014 veertig docenten getraind. Hiermee zijn bijna alle afdelingen uitgerust met één of meer getrainde docenten.

Het vak Mediawijsheid is ontwikkeld vanuit de 3 C’s van het FOSI (Family Online Safety Institute) en leert studenten positief kritisch te zijn ten opzichte van online informatie, online contact en online gedrag in de privé context. Daarnaast leren ze deze positief kritische houding aan in de persoonlijke en loopbaan & burgerschap-context. Hierdoor geeft het vak mediawijsheid mede invulling aan loopbaan & burgerschap.

Het vak Mediawijsheid wordt binnen het Koning Willem I College afgesloten met een eindopdracht waarin de studenten laten zien dat ze een minimum niveau van mediawijsheid beheersen. Bij een positieve beoordeling van de eindopdracht wordt één studiepunt en een “bewijs van deelname met goed gevolg” toegekend aan de student.