Leergang LDM: Eindgesprek

Binnenkort sluit ik de leergang LDM af met een eindgesprek. Als voorbereiding hierop geef ik in deze blogpost een antwoord op onderstaande vragen.

Authenticiteit
Welke elementen zet ik bewust in om leerlingen te motiveren?
Door de lesobservatie van mij bij een collega en van de trainster en een collega bij mij heb ik bevestigd gekregen dat mijn grote kracht zit in het contact met de studenten. Ik werk samen met studenten in een ontspannen, respectvolle en positieve sfeer. Hier begint voor mij het leren.

Aan structuur (o.a. via schema’s) en nut & meerwaarde besteed ik veel aandacht. Ik krijg dan ook vaak te horen dat ik erg goed kan uitleggen. En dat ze zo stof bij mij wel begrijpen, dat ze bij een college niet begrepen.

Ik probeer door afwisseling te bieden studenten gemotiveerd te houden en erbij te houden. Ik gebruik hiervoor diverse werkvormen: onderwijsleergesprek, demonstratie, studenten laten demonstreren (mag nog vaker) en zelfwerkzaamheid (alleen en in groepjes) en tools: Socrative, Tricider, Kahoot!, et cetera.

Welke inzichten hebben de theorieën mij opgeleverd?
Het model van motivatie dat is opgebouwd had voor mij een aantal nieuwe aspecten. Het model van autonomie, competentie en betrokkenheid kende ik. Naast het model waarin motivatie uiteengerageld wordt in: mastery, winner en 6-je. Het model dan in deze leergang gebruikt is is breder en genuanceerder m.i.

Zo wordt motivatie uiteengerafeld in intrinsiek:

  • om het leren
  • activiteit gekoppeld aan doel

en extrinsiek:

  • prestatiemotief
  • machtsmotief
  • sociaal motief
  • vermijdingsmotief

Dit wordt vervolgens gekoppeld aan de attributie-theorie die ik al kende.

De leerstijlen van KOLB kende ik, echter door er weer mee aan de slag te gaan krijgt het model nog meer betekenis voor mij. Al vind ik sommige nuances nog lastig om in het moment te koppelen aan een student.

Tegen differentiëren ben ik anders aan gaan kijken. Voor mij was dit tot voor kort en een beetje zwart-wit geformuleerd: zon, maan en sterren. De drie niveau’s van lesstof die op de basisschool van mijn kinderen gebruikt worden. Echter, differentiëren is breder “recht doen aan verschillen”: capaciteit (leerstof, tempo en niveau), motivatie (leerdoel, interesse en didactiek), resultaat (reproductie, toepassings- of betekenisgericht) en type werkvormen (ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten en docent-gecentreerde opdrachten).

Transfercapaciteit
Wat blijf ik in de toekomst gebruiken van de aangeboden leerstof?
Komend schooljaar ga ik verder met de ingeslagen weg om steeds meer verschillende werkvormen in te zetten in mijn lessen. Ieder jaar pak ik er een aantal bij 😉 Ik heb me voorgenomen om de woordzoeker, 1-tegen-100 en de placemat in te gaan zetten. Met name om de kennis beter te verankeren binnen de studenten. Dit valt samen met de ingeslagen weg om lesmateriaal te gaan gebruiken van stichting praktijkleren. Hierdoor is minder tijd nodig om zelf het lesmateriaal steeds actueel te houden. Hierdoor komt er meer tijd om nieuwe werkvormen in te gaan zetten

Daarnaast wil ik de huidige manier van lesgeven binnen de ICT-Academie tegens het licht houden aan de hand van het motivatiemodel en leerstijlen van KOLB.

Welke praktische tips heb ik voor mezelf uit de leergang gehaald?
De diverse werkvormen die langs zijn gekomen door zowel de trainster als de deelnemers waren mooie inspiratiemomenten.

In welke situaties kan ik het geleerde toepassen?
Zowel binnen de trainingen die ik verzorg voor het ATL als voor de lessen bij de ICT-Academie. Met name Beroepscomponent leerkracht nieuwe stijl de komende jaren. En natuurlijk binnen de Bol-3 opleiding.

Reflectie
Wat hebben de leerlingen gemerkt van wat ik geleerd heb?
Studenten van de ICT-Academie hebben gemerkt dat ik met Kahoot! en Socrative veel geëxperimenteerd heb. Daarnaast heb ik gepoogd om iedere leerstijl (KOLB) beter aan bod te laten komen. Met name de bezinner kan ik nog beter bedienen door aan het einde meer stil te staan bij evaluatie en reflectie.

Wat heb ik geleerd? Waarin ben ik sterk geworden? Wat doe ik nu anders?
Met name een aanvulling op mijn theoretische kennis en hiermee hetgeen ik doe richting kunnen geven of hetgeen ik al doe beter te kunnen onderbouwen. Daarnaast is het een jaar gefocussed met de LDM-bril kijken naar je eigen les en groepen zeer leerzaam. Ik probeer een inschatting te maken van leerstijl en motivatieaspect en hierop in te spelen bij de studenten. Dit zal ik echter moeten blijven oefenen om het mezelf 100% eigen te maken (onbewust bekwaam).

Wat heb ik gedaan om optimaal te leren in de leergang?
Tijdens de leergang steeds digitaal aantekeningen te maken. Actief mee te doen in de leergang en  de opdrachten stap-voor-stap uit te werken en uit te voeren in de klas en hierop steeds te reflecteren.