Leergang LDM: Leren door motiveren (2)

Vandaag en morgen is de laatste 2-daagse van de Leergang LDM in Kapellerput in Heeze.

De opening start met een video over zelfmotivatie aan de hand van onderstaande video.

Daarna beginnen we met een hernieuwde kennismaking waarbij we elkaar in 1 minuut activerend moeten presenteren. Je gebruikt hiervoor 5 minuten om via Google informatie te vinden over de andere persoon.

Als aanloop naar de nieuwe stof krijgen we een opdracht om in 15 minuten in groepjes van drie de meest positieve ervaring van de Leergang LDM met elkaar te delen. Uiteindelijk kies je een ervaring. Deze deel je met de groep.

Om de inhoud van de vorige 2-daagse terug te halen spelen we het spel Taboo. Een groot aantal begrippen van de Leergang staan op een briefje. Een van de groepsleden pak een briefje en vertelt, zonder het woord te noemen, wat het begrip inhoudt. De anderen raden het woord.

Feedback
Het eerste thema wordt ingeleid door een video over feedback.

Om feedback te grijpen is het van belang te kijken naar communicatie. Tussen zender en ontvanger kan ruis ontstaan. Basis vaardigheden communicatie om de ruis proberen te voorkomen zijn: vragen stellen, LSD en feedback geven.

Er zijn soorten feedback: positieve en negatieve, en een advies, opmerking, compliment en kritiek, maar ook prestatie, motivationele, attributiegerichte en strategische feedback.

Tussen feedback en motivatie zit een verband. Kritiek kan een prestatiemotivatie gedreven leerling harder doen werken, maar een vermijdingsmotief gedreven leerling nog meer doen vermijden.

Bij feedback is het doel om de blinde vlekken (JoHaRi Window) te ontdekken en bij te slijpen.

Omgaan met weerstand
Achter weerstand kunnen een aantal oorzaken zitten:

 • Gebrek aan motivatie – de leerling wordt onvoldoende intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd.
 • De docent – hier kunnen heken aan het vak, projectie, wijze van communiceren en onvoldoende aansluiten bij de doelgroep de oorzaak zijn.
 • Persoonlijksheidsstijlen – hier kunnen zaken als narcisme, hysterie, antisociaal gedrag achter zitten.
 • Ongewild lastig gedrag (adhd, add, …) – hier kunnen leerproblemen, ontwikkelstoornissen en aandachtstoornissen achter zitten.
 • Weerstand uit zich in agressie, degressie (onttrekken) en regressie (kinderlijk gedrag).

  Hoe ga je met deze weerstand om?

  Er zijn vijf stijlen: meegaan, vermijden, onderhandelen (compromis), forceren of samenwerken (win-win). Hierin zitten twee assen: veel of weinig zorg voor het resultaat en veel of weinig zorg voor de relatie.

  Hoe voorkom je weerstand?

  Door op de behoefte in te spelen (maslow), de relevantie aan te tonen of erkenning te geven.

  In het vervolg van het thema is met het spelerscollectief geoefend met het omgaan met allerlei soorten weerstand.

  Motiverende gesprekken
  Motiverende gespreksvoering gaat uit van de kracht in plaats van de klacht van mensen. Deze methodiek lijkt op oplossingsgericht werken en de drama driehoek. Tijdens het onderdeel hebben we geoefend met het stellen van reflectief luisteren, open vragen stellen, et. cetera.

  De tweede dag begint met een terugblik op dag 1 met answergarden waarbij de vraag was: Wat weten jullie nog van de onderwerpen van gisteren. De woorden die het meest onthouden zijn worden groter getoond. Vervolgens hebben we de inhoud teruggehaald door middel van een woordzoeker met alle termen van de eerste dag.

  Differentiëren
  Differentieren kan op diverse aspecten: capaciteit (op leerstof, methode, tempo en niveau), motivatie (op leerdoel, interesse en didaktiek), resultaat (op basis van leerstijlen van Vermunt: reproductie, toepassing en betekenisgericht) en type werkvormen (ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten en docent-gecentreerde opdrachten).

  Differentiëren wordt gekoppeld aan het model van motivatie: autonomie, competentie en verbondenheid. Differentiatie speelt in op de autonomie en competentie van de student.

  Er zijn twee soorten: externe (selectie aan de poort op bijvoorbeeld vooropleiding) en interne (in de les). Het doel van differentiatie is om recht te doen aan verschillen.

  In de rest van het thema hebben we diverse werkvormen ervaren met differentiatie. Erg leeraam ;-))

  Evaluatie
  Het laatste thema is evaluatie. Aan de hand van diverse evaluatievormen, zoals ansichtkaart invullen met geleerde lessen, manieren van hoe je je eigen lessen evalueert opschrijven en beeld kiezen met een verhaal, wordt de Leergang afgesloten.