Welke pestprogramma’s werken? en welke worden gebruikt in het MBO? #dtv #durftevragen

The_image_is_a_stop_sign_with_the_words_stop_bullying_2014-02-18_21-03Afgelopen weken is er veel aandacht geweest aan het onderwerp pesten door de commotie rondom het programma Project P. Goed, want pesten kan veel emotionele schade opleveren voor de slachtoffers.

Ook binnen het vak Mediawijsheid binnen het Koning Willem I College besteden we aandacht aan (digitaal) pesten met als doel pesten te verminderen. Tijdens het ontwikkelen van het vak Mediawijsheid heb ik veel gezocht naar bewezen methodes. Onderdeel van mijn zoektocht was het volgen van een training bij de Nationale Academie voor Media & Maatschappij over het nieuwe pesten in 2012. In deze training werd toen als enige best onderbouwde methode de Prima methode genoemd (zie mijn verslag van deze training).

Gelukkig maakt Staatssecretaris Dekker van onderwijs het makkelijker door vanuit de overheid kritisch te kijken naar alle aanbod en een selectie te maken van “bewezen” anti-pest methodes, aldus Trouw:

Staatssecretaris Dekker van onderwijs maakte vanochtend een lijst bekend van ‘dertien veelbelovende anti-pestprogramma’s’ die vanaf volgend jaar geïntroduceerd kunnen worden op scholen. Dekker wil het wettelijk verplicht maken dat scholen hun pestbeleid verscherpen en een anti-pestprogramma op hun school introduceren.

Op de website van het Nederlands JEUGD Instituut is een lijst met twaalf erkende interventies geplaatst. De meeste methodes zijn gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd tot 16 jaar.

Wat werkt ook voor het MBO?

Uit ervaring weet ik dat de PRIMA-methode en de Rots en Water methode ook in het MBO gebruikt wordt. Wie heeft er meer informatie over gebruikte methodes binnen het MBO?