In de pers: ‘s-Hertogenbosch wordt mediawijzer

Op de site: sH-online is een artikel gepubliceerd over het mediawijsheidprogramma van het Koning Willem I College:

2014-06-06_09-39-54

Surf naar sH-online.nl voor het gehele artikel.