Koning Willem I College klaar voor lessen mediawijsheid

Op de website Onderwijs in Brabant – een site met actuele informatie over ontwikkelingen in het onderwijs in Brabant, maar ook met belangrijk landelijk onderwijsnieuws – van Emmanuel Naaijkens wordt aandacht besteed aan de collegebrede start van het vak Mediawijsheid per schooljaar 2014-2015.

Koning Willem I College klaar voor lessen mediawijsheid

DEN BOSCH | NIEUWS | Alle voltijdstudenten van het Koning Willem I College in Den Bosch volgen vanaf volgend schooljaar het vak mediawijsheid. Volgens Jeanette Noordijk, voorzitter van het college van bestuur van deze mbo-school, is het ondenkbaar dat in de huidige maatschappij iemand nog goed een beroep kan uitoefenen zonder gebruikmaking van moderne media.

Voor meer van het artikel surf naar Onderwijs in Brabant.