De beste #mediawijze grap die een leerling kan uithalen ;-))

Via mijn collega Hans Schaepkens werd ik geattendeerd op onderstaande tweet:

Een echte 1 april grap waarbij de regel om in de klas de mobiele telefoon op de speaker te zetten als deze afgaat te gebruiken tegen de docent.

Briljante actie van deze studenten 😉