Koning Willem I College viert mijlpaal invoering: “Mediawijsheid als vak” met mini-conferentie: #mediawijsheid op 8 mei 2014

Persbericht

“Het onderwijssysteem in Nederland bereidt leerlingen niet goed voor op het leven in de digitale wereld. Het leert ze vooral ‘vaardigheden die hun ouders nodig hadden’”, betoogt Neelie Kroes in haar column in het Financieel Dagblad. Het Koning Willem I College deelt deze visie door alle voltijds studenten vanaf schooljaar 2014-2015 mediawijs te maken.

In het schooljaar 2011-2012 is in het kader van het aanbieden van 21st century skills het Koning Willem I College gestart met het ontwikkelen van het vak: Mediawijsheid onder regie van de Academie van Teaching & Learning. Vanaf schooljaar 2012-2013 is begonnen met de invoer van het vak via een train-the-trainerstraject voor de docenten. In dat jaar is tevens een aantal afdelingen gestart met het geven van het vak en het aanleveren van feedback. Hierdoor is het vak sterk verbeterd. In totaal zijn er eind schooljaar 2013-2014 veertig docenten getraind. Hiermee is 91% van de afdelingen uitgerust met één of meer getrainde docenten en dus klaar om het vak vanaf schooljaar 2014-2015 te gaan geven.

Banner (640x294)

Het vak Mediawijsheid is ontwikkeld vanuit de 3 C’s van het FOSI (Family Online Safety Institute) en leert studenten positief kritisch te zijn ten opzichte van online informatie, online contact en online gedrag. Studenten leren deze positief kritische houding aan in de persoonlijke en loopbaan & burgerschap-context. Hierdoor geeft het vak mediawijsheid mede invulling aan loopbaan & burgerschap. Als het vak positief afgesloten is, wordt een “bewijs van deelname met goed gevolg” toegekend aan de student.

Om de start van de collegebrede invoering vanaf schooljaar 2014-2015 kracht bij te zetten organiseert het college de mini-conferentie: #mediawijsheid op donderdag 8 mei 2014 van 16.30 – 22.00 uur in School voor de Toekomst. De conferentie is voor medewerkers van het Koning Willem I College. Topsprekers als Justine Pardoen van Ouders Online, Willem Karssenberg van Kennisnet en edublogger op trendmatcher.nl, Michel van Ast en Jorick Scheerens van het Mediacollege Amsterdam inspireren, onder leiding van dagvoorzitter Kim Coppes, de medewerkers van het college. Op dit moment zijn er 82 aanmeldingen.

Einde persbericht

Voor meer informatie: Patrick Koning, p.koning@kw1c.nl