Leergang LDM: Leren Door Motiveren

Binnen het Koning Willem I College volg ik op dit moment de Leergang LDM: Leren Door Motiveren bij mijn collega Imre Mutsaers. Als reactie op een uitwerking van een van de examenopdrachten op deze blog werd me gevraagd of deze leergang ook voor externen toegankelijk is. Het antwoord: JA!

motivation-steps1-600x487

Ik ben zelf erg tevreden over de inhoud en opzet van de leergang. De aangereikte theorie is actueel en wordt praktisch vertaald naar de praktijk. Tijdens de leergang ga je aan de slag met deze theorie en oefen je droog met andere deelnemers. In de examenopdrachten laat je zien dat je het geleerde ook in je eigen lessituaties beheerst.

In onderstaande kopjes staat de officiële informatie over de leergang:

Doelgroep
De leergang LDM is bedoeld voor medewerkers met de functie leraar.

Context
Hoe krijg en houd ik mijn leerlingen aan de gang?!

Binnen het onderwijs wordt veel gesproken over de motivatie van de leerling. Maar welke aspecten zijn eigenlijk van invloed op motivatie? En welke aspecten zijn beïnvloedbaar door de docent?

De leergang LDM gaat over motivatie en wat de docent kan doen om leerlingen gemotiveerd te krijgen en te houden. De leergang is onder andere gebaseerd op literatuur van Monique Boekaerts, Karin de Galan, Lia Bijkerk en Robert Marzano.

Doelen

 • De kandidaat kan herkennen waarom leerlingen bepaalde taken wel of juist niet aangaan.
 • De kandidaat kan inspelen op het motivatietype en de leerstijlen van de verschillende leerlingen, onder ander door middel van activerende werkvormen.
 • De kandidaat voert motiverende lessen uit.
 • De kandidaat kan reflecteren op het eigen handelen binnen de hierboven genoemde onderdelen.

Aanpak
De leergang bestaat uit een verkennend gesprek, twee tweedaagsen, zelfstudie, het vullen van een bewijsmap en het voeren van een reflectiegesprek. De studiebelasting van deze leergang bedraagt 60 uur.

Onderwerpen

 • Communicatie met de leerling
 • Groepsdynamica
 • Welke consequenties hanteer je wanneer?
 • Hoe stimuleer je interesse?
 • Hoe geef je motiverende feedback?
 • Leerstijlen
 • Oplossingsgericht werken
 • Omgaan met weerstand
 • Differentiëren
 • Het gedrag van de docent
 • Het toepassen van werkvormen
 • Reflectie door middel van collegiale consultatie

Tijd
De leergang wordt aangeboden in twee tweedaagsen op een externe locatie en wel op: vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 2015 en vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 2015.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mijn collega: Imre Mutsaers.