TED Talk: Wat kun je leren van MOOC’s?

Op het TED-kanaal op Youtube kwam vorige week onderstaande video beschikbaar van Anant Agarwal: Why massively open online courses (still) matter.

Anant Agarwal gebruikt de ervaringen die opgedaan zijn met MOOC’s en probeert deze te vertalen naar een bredere toepassing in het onderwijs. Hij geeft aan dat het onderwijs sinds de laatste innovatie: de boekdrukkunst nauwelijks veranderd is. Onderwijs moet veranderen:

We need to go from lectures on the blackboard to online exercises and online video’s. We have to go to interactive virtual laboratories and gamification. We have to go to online grading and pure interaction on discussion boards.

Vanuit deze vertaling naar een bredere toepassing in het onderwijs noemt Anant Agarwal een aantal interessante punten:

  • Flipping the classroom – laat studenten video’s thuis bekijken en besteedt de tijd in de klas aan samenwerken aan opdrachten en discussie over het onderwerp onder begeleiding van de docent.
  • Interactive exercises – laat studenten oefenen via interactieve software. In de presentatie wordt het voorbeeld van het maken van elektronische schakelingen getoond.
  • Instant feedback – zorg ervoor dat studenten bij het maken van interactieve opdracht direct feedback krijgen. Met digitale opdracht die automatisch nagekeken worden, kun je direct feedback geven. Hoe sneller feedback plaatsvindt op de actie hoe groter het effect van de feedback is.
  • Gamification – zorg ervoor dat de resultaten van de studenten op een game-achtige manier zorgen voor beloningen met bijvoorbeeld badges.
  • Peer learning – het gebruik van bijvoorbeeld Facebook waarbij studenten met elkaar rondom onderwerpen vragen kunnen stellen en helpen. Studenten leren op deze manier via: Learning by teaching.

Een geweldig verhaal waarbij ik enerzijds geïnspireerd raak, maar anderzijds ook mezelf steeds afvraag hoe dit te vertalen naar het MBO: Wie gaat dat betalen? en Werkt dit ook met MBO-studenten?

De Wie gaat dat betalen?-vraag wordt beantwoord door Anant Agarwal. Scholen kunnen investeren in een bepaalde lessenreeks volgens bovenstaande aanpak en dit vervolgens via een licentiestructuur verkopen aan andere scholen. Ik ben benieuwd wat de toekomst hier brengt en wat de rol van uitgevers gaat worden hierin?!

De Werkt dit ook met MBO-studenten?-vraag vind ik lastig te beantwoorden. De succesvolle voorbeelden zijn MOOCs van grote gerenommeerde universiteiten wereldwijd met studenten met een hoog iq, een grote mate van zelfsturing en intrinsieke motivatie en de skills om zelfstandig te leren. Je kunt deze resultaten niet zo maar doortrekken naar het MBO, basisschool of middelbare school. Ik mis de succesvolle voorbeelden voor andere schooltypes met andere type studenten.

Toch denk ik dat de principes die achter bovenstaande punten zitten zeker bruikbaar zijn: het gebruik van video’s en het toepassen van game-elementen in de les. Het belang van het geven van snelle en goede feedback is al veel langer bekend en zou iedere docent zich bewust van moeten zijn. Ook het creëren van mogelijkheden waarbij studenten van elkaar kunnen leren is essentieel.

Wat denk jij?