Leerlingen willen les over mediawijsheid op school

Door mijn collega Lidy van Oers werd ik geattendeerd op een kleine artikeltje in het blad: “Van twaalf tot achttien” van januari 2014. “Van twaalf tot achttien” is een vakblad voor het voortgezet onderwijs.

2014-01-21_12-36-39

Leerlingen willen les over mediawijsheid om de positieve en de negatieve kanten van internet te ontdekken. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoekscollectief Now It’s Our Time (NIOT) en Kennisnet onder kinderen van 6 tot 16 jaar. Aan de hand van 600 gesprekken en 495 ingevulde vragenlijsten is onderzocht wanneer kinderen leren, hoe ze leren en wat hun ervaringen zijn op school. Ondanks het feit dat deze leerlingen zijn opgegroeid met internet, vindt generatie Z dat lessen in mediawijsheid en ict-vaardigheden onderdeel moeten zijn van het onderwijsprogramma.

Op de site van kennisnet is meer informatie te vinden. Ook is hier het rapport van NIOT te lezen.