Absurd: Bekostiging basisscholen afhankelijk van Cito-scores?

Enige weken terug heb ik de Brandpunt Reportage: De macht van de toets bekeken. Op Facebook, Twitter en op diverse blogs ging het een aantal dagen hierover. Een reportage om tijd voor te maken, te bekijken en eens op me in te laten werken.

11-26-2013 01-53-32 PM

Deze week komt de VVD-fractie met het standpunt om de bekostiging van basisscholen afhankelijk te maken van de cito-scores.

Mijn reactie: Absurd!

Normaal gesproken ben ik redelijk genuanceerd en bekijk ik de zaken van meerdere kanten, echter in dit geval is het echt absurd om de bekostiging afhankelijk te maken van de cito-scores.

Bewijs hiervoor is te vinden in het onderzoek: “Teachers Makes a Difference – What is the research evidence?” van John Hattie. Hieruit blijkt dat meer dan 50% van de invloed van leerprestaties van kinderen niet beïnvloedbaar is door de school/docent.

11-28-2013 04-44-18 PM

In bovenstaande figuur is dit terug te vinden. Het blauwe taartpunt aan de rechterkant met het woord student geeft aan dat 50% van de invloed op de prestatie van studenten niet beïnvloedbaar is door scholen. Denk hierbij aan: cognitieve vermogens en motivatie om te leren. Ook zaken als thuis (home) en vrienden (peers) zijn beide daarbovenop nog eens tussen de 5% en 10% van invloed op de prestatie van studenten.

Oftewel: de invloed van scholen op de prestatie, lees: cito-scores ligt tussen de 30% en 40%.

Ik begrijp niet wat de onderbouwing van de VVD-fractie is om hier voorstander van te zijn.

Een goede school haalt het beste uit zijn studenten. Dit doen ze door goede docenten in te zetten (30% van de invloed op de prestaties) die zich blijvend bekwamen. Deze docenten werken samen met de kinderen, ouders en management aan een goed pedagogisch klimaat en gebruiken een goede didactische aanpak om studenten te laten leren. Hier mag je de scholen/docenten op afrekenen. Niet meer en niet minder.