Een onderzoek naar de adoptie van m-learning in het MBO: Wat willen studenten leren via hun smartphone?

Zo’n twee maanden geleden vroeg ik via mijn blog aandacht voor een onderzoek naar mobile learning onder MBO leerlingen van Claudia Koch. Via Karin Winters heb ik en mijn studenten Claudia kunnen helpen bij de totstandkoming van haar master thesis.

In haar master thesis staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

How do MBO students define mobile learning and are they likely to adopt mobile phones as the primary device of m-learning?

Omdat de onderzoeksvraag tweeledig is, heeft Claudia twee subvragen geformuleerd:

  • How do students understand and interpret the term mobile learning?
  • Which factors influence the adoption of mobile phones for mobile learning?

In de beantwoording van de subvragen heeft Claudia zowel een kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

In de eerste fase van haar onderzoek hebben studenten van de ICT-Academie van het Koning Willem I College en studenten van het Media College van Amsterdam onder begeleiding van Claudia een mindmap gemaakt rondom het begrip mobile learning om een beeld te krijgen op mogelijke antwoorden op beide subvragen.

12-2-2013 01-32-43 PM

In bovenstaande mindmap is alle input verwerkt tot één grote mindmap.

In de tweede fase van haar onderzoek heeft Claudia een enquête gemaakt en afgenomen om de bevindingen uit de eerste fase te checken in een grotere groep MBO-studenten. In totaal hebben 116 studenten de enquête ingevuld.

Als algemene slotconclusie van haar master thesis geeft Claudia:

The findings indicate that students only have a partial understanding of the concept of mobile learning. They are well acquainted with mobile technology, but do not see its usefulness for learning. Usefulness, however, was the main predictor of smartphone adoption, followed by enjoyment. Schools, students, and experts need to start a dialogue on how to incorporate these factors to make mobile learning meaningful.

Als je de master thesis er op na leest, dan zijn er een aantal gedetailleerde conclusies getrokken:

  1. Studenten zien m-learning niet alleen beperkt tot mobieltjes of smartphones. Ze gebruiken een combinatie van smartphones, tablets en laptops.
  2. Studenten zien een laptop als het beste middel voor m-learning vanwege de grote processor kracht, een groter scherm en aanwezigheid van een toetsenbord.
  3. Studenten zien leren als een activiteit dat voornamelijk op school plaatsvindt. Leren thuis, zoals via m-learning makkelijk te facilteren is, wordt niet als leren onderkend.
  4. Studenten gebruiken smartphones voornamelijk voor privé activiteiten.
  5. Studenten zullen m-learning meer omarmen als ze dit 1) nut, en 2) plezier oplevert. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. In ander onderzoek wordt aangetoond dat geslacht een verschil maakt in omarming van m-learning. Voor het MBO is dit verschil niet gevonden.

Voor docenten betekent dit dat ze leeractiviteiten zullen moeten ontwikkelen die 1) nut, en 2) plezier opleveren. Als voorbeeld wordt genoemd dat het lezen van een .pdf document op een smartphone dit niet levert, en dus niet gewaardeerd zal worden. Het gebruik van video levert dit wel.

Een andere opvallende opmerkingen is dat in de deelnemende scholen aan het onderzoek smartphones niet verbannen worden in de klas. Eerder onderzoek trok deze conclusie wel. Op dit moment worden smartphones getolereerd in het MBO. Ik ben benieuwd naar de reden van dit verschil?

Wat mij betreft een leuke en leerzame ervaring om (zeer beperkt) mee te mogen helpen met Claudia’s onderzoek. Met name de inkleuring voor het MBO rondom m-learning maakt dit onderzoek interessant voor mij.