Brandpunt Reportage: De macht van de toets

Op Facebook, Twitter en op diverse blogs wordt er over gesproken: de Brandpunt Reportage: De macht van de toets.

11-26-2013 01-53-32 PM

Op de website van Brandpunt wordt de reportage als volgt aangekondigd:

Toetsengekte, toetsterreur. Veel schooldirecteuren hebben er wel een eigen term voor: de hoeveelheid taal en rekentoetsen die kinderen vanaf hun zesde jaar over zich heen krijgen. Volgend jaar komt er zelfs een verplichte eindtoets op alle basisscholen. En ook in het voortgezet onderwijs komen er nieuwe verplichte testen bij. Steeds is er 1 commercieel bedrijf dat ze mag maken en leveren: Cito BV. Henk van der Aa over de ‘Citoïsering’ van ons onderwijs. Hoe Nederland verslaafd raakte aan toetsen, spreadsheets en harde cijfers.

Ik heb de reportage nog niet kunnen bekijken, maar dat ga ik de komende dagen zeker doen.