Fixed mindset versus growth mindset samengevat in 1 minuut 16 ;-)

Op de weblog X,Y of Einstein? van Pedro De Bruyckere staat onderstaande video met een mooie samenvatting van het verschil tussen fixed mindset en growth mindset.

Korter dan in deze video is het idee achter het positieve effect van een growth mindset niet uit te leggen.