Workshop: Oogst de kracht van sociale media in de klas! goedgekeurd ;-))

Op 2 en 3 april 2014 vindt in Den Bosch Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing plaats van het Consortium voor Innovatie (CvI). De titel van het congres is: GROEI & bloei. Als vriend van het CvI ben ik uiteraard van de partij en heb ik een presentatievoorstel ingediend.

Vandaag ontving ik het volgende bericht:

Het verheugt me om je te kunnen mededelen, dat jouw presentatievoorstel met titel Oogst de kracht van sociale media in de klas!  is beoordeeld door de programmacommissie en wordt opgenomen in het programma van Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT op 2 en 3 april 2014.

Ter informatie hieronder nogmaals mijn inzending. Het complete (voorlopige) programma komt in de loop van de dag beschikbaar via de site van de conferentie. De workshop staat ook al online (in beknopte vorm) op de site.

Workshop: Oogst de kracht van sociale media in de klas!

Een groot deel van de problemen met sociale media in het onderwijs zijn te wijten aan de naïviteit van het onderwijs, aldus een onderzoek (uit 2011) van de Academie voor Media en Maatschappij: “ze zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden”. Het slim gebruik van sociale media in de klas kan een aantal voordelen opleveren volgens Kennisnet:

1. verhoogde motivatie
2. beter leerprestaties
3. efficiënter leerproces

Aan de hand van de Sociale Media Bingo wordt in deze interactieve workshop het landschap van sociale media verkend: wat zijn de mogelijke kansen, maar ook wat de bedreigingen zijn van het gebruik van sociale media in de klas.

9-13-2013 01-40-42 PM

Tal van digitale voorbeelden, die vrijwel direct toegepast kunnen worden, passeren de revue: hoe maak je een digitale mindmap om een onderwerp gestructureerd samen te (laten) vatten?, hoe voer je een digitale brainstorm rondom een onderwerp?, hoe activeer je voorkennis via een digitale postermuur?, of hoe maak je een game waarin binnen een beperkte tijd informatie geordend moet worden? Et. cetera.

Zaadjes worden gepland, die vervolgens in de eigen klas kunnen uitGROEIen tot BLOEIende landschappen.