Workshop Facebook & Twitter voor Facilitair Bedrijf@KW1C: 46% op Facebook; 37% niet op Facebook

Voor de zomervakantie heb ik een workshop gegeven voor het kantoorpersoneel van het Facilitair Bedrijf van het Koning Willem I College. In de visie van het management van Facilitair Bedrijf is het van belang dat het eigen personeel mediavaardig, mediawijs en mediabewust is. Op deze manier kunnen gevaren vermeden worden en kansen gepakt worden. Gevaren zitten bijvoorbeeld in de lastige scheiding tussen werk en privé op sociale media en hierdoor mogelijk imagoschade. Kansen zitten in betere aansluiting bij de belevingswereld van studenten, want ook het personeel van Facilitair Bedrijf heeft veelvuldig contact met studenten.

De workshop voor het kantoorpersoneel was een pilot om te kijken of op deze manier de volgende doelstellingen behaald zouden kunnen worden:

Binnen Facilitair Bedrijf wil men de medewerkers competenter maken in het gebruik van sociale media, zodat ze: 1) ze leren om sociale media te gebruiken (mediavaardig), 2) ze leren om sociale media wijs te gebruiken (mediawijs) en 3) ze een beter beeld krijgen bij de belevingswereld van onze leerlingen (mediabewust).

Mooie doelstelling die volgens het management van Facilitair Bedrijf met de workshop behaald kunnen wordt. Het gevolg is dat ik komende week en volgende week in twee workshop rondes 35 medewerkers van Facilitair Bedrijf ga trainen.

Op basis van de eerdere versie van de Workshop (zie slideshare) heb ik een aangepast versie gemaakt waar enerzijds dode links zijn verwijderd en anderzijds wat stappen zijn toegevoegd. De presentatie is flexibel van opzet doordat je kris-kras door de presentatie kunt surfen en steeds weer terug kunt naar de inhoudsopgave met navigatiebuttons links op het scherm. Zo kan ik optimaal inspelen op de behoefte en het (verschil in) tempo in de groep.

FacebookATFB

 

Als voorbereiding heb ik gekeken hoeveel deelnemers gebruik maken van Facebook en dit in bovenstaande grafiek in kaart gebracht. Ik kwam op dit idee doordat Karin Winters bij de mediawijsheid-week vooraf van iedereen bekeken had hoe hun online profiel eruit ziet. Gezien de tijd en de doelstelling heb ik ervoor gekozen om de informatie minder gedetailleerd weer te geven, maar zo toch aan te sluiten bij de groep die ik voor me heb. Het plaatje is een mooi gespreksonderwerp, want waarom kan ik bijvoorbeeld bij 17% (kleur = oranje) niet exact vaststellen of ze op Facebook zitten? Goede privacy instellingen, en hele algemene naam met dus veel zoekresultaten of bijvoorbeeld geen verwijzing naar het Koning Willem I College of collega’s als vrienden. Zo’n 46% heeft een Facebook profiel (kleur = groen). Waarvoor gebruikt deze groep Facebook? Voornamelijk privé kan ik vaststellen. Toch is er een link met het Koning Willem I College: wat post je dan wel/niet? Daarnaast geeft het aan hoeveel informatie je kunt vinden van iemand als je maar een klein beetje informatie hebt. En 37% zit niet op Facebook (kleur = rood): Wat is hiervoor de rede? Mis je dan iets? of juist niets? Et. cetera. Oftewel: een mooie praatplaat om voorkennis te activeren en als trainer de groep voor je goed in kaart te krijgen. Hier kan ik dan op inspelen tijdens de workshop.

Ik vind het van visie en lef getuigen om als Facilitair Bedrijf de mediavaardigheid, mediawijsheid en mediabewust-zijn van het personeel onder de loep te nemen en zo te proberen gevaren te vermijden maar vooral ook kansen te pakken ten dienste aan het primair proces.