Uitreiking certificaten train-the-trainer: vak Mediawijsheid

Woensdagavond vond in Ons Restaurant van het Koning Willem I College onder genot van een 4-gangen diner de officiële uitreiking plaats van de certificaten train-the-trainer Mediawijsheid. Het was erg gezellig om elkaar na een aantal maanden weer te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Foto’s uitreiking certificaten door Jeanette Noordijk en Patrick Koning

Jeanette Noordijk, voorzitter college van bestuur van het Koning Willem I College reikte de certificaten persoonlijk uit. In haar toespraakje gaf ze aan blij te zijn met de positieve inzet van de deelnemers om het vak Mediawijsheid te geven en als voorlopers hierin een voorbeeld te zijn voor andere collega’s.

De volgende docenten hebben het certificaat behaald:

  • Touraya Bourjouai
  • Eefje Eerden
  • Doki vd Loo
  • Twan Musters
  • Liesbeth vd Steen
  • Martijn Traxel
  • Robert Timmer

Een aantal cijfers: van de acht docenten die gestart zijn in de tweede ronde hebben er zeven het certificaat behaald hebben. Een van de deelnemers heeft uitstel gevraagd voor het inleveren van de eindopdracht. Een slagingspercentage van 88 procent op dit moment, maar dat kan nog 100 procent worden. Op dit moment loopt ronde drie met twaalf docenten. Na ronde drie is er op 15 van de 20 afdelingen minimaal één docent getraind om het vak Mediawijsheid te geven. Op 10 van de 20 afdelingen wordt het vak Mediawijsheid gegeven op dit moment. In februari start ronde vier. Vanaf schooljaar 2014-2015 krijgen alle studenten op het Koning Willem I College van de voltijdopleidingen het vak Mediawijsheid.