INDRUKWEKKENDE video: “The cyber bullying virus” met aandacht voor de effecten en mogelijke oplossingen

Afgelopen maandag heb ik wederom een eindopdracht van de train-the-trainer Mediawijsheid beoordeeld van een van de kandidaten die uitstel had verkregen voor het inleveren van de eindopdracht. Altijd weer erg leuk om te zien wat de diverse deelnemers geleerd hebben, maar ook weer inspirerend omdat er vaak verrassend materiaal bij zit dat ik nog niet kende.

Zo ook bovenstaande video over het Nieuwe Pesten (cyberpesten).