HULP GEVRAAGD: Onderzoek naar mobile learning onder MBO leerlingen

Claudia Koch is studente aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgt sinds September 2012 de masteropleiding Business Information Management. Ze combineert informatie management, kennismanagment en onderwijskunde. Naar een uitgebreide literatuuronderzoek bleek voor haar dat een onderzoek naar mobile learning het meest zou aansluiten bij de levensstijl van studenten.

1b03594

De hoofdonderzoeksvraag die ze geformuleerd heeft, is:

Hoe definiëren MBO studenten mobile learning en zullen ze het mobiel telefoon als primaire apparaat voor m-learning gebruiken?

Hieraan heeft ze een aantal ondergeschikte vragen verbonden, zoals:

  • Wat is de definitie van mobile learning voor MBO leerlingen?
  • Hoe ervaren ze het gebruik van mobile learning nu?
  • Welke factoren beïnvloeden de acceptatie van mobile learning?

Deze vragen onderzoekt ze op twee manieren onderzoeken:

  1. Focus groep: studenten maken van een mind map rond het thema mobile learning binnen één lesuur in groepjes van 5 tot 8 leerlingen.
  2. Vragenlijst: Gebaseerd op het Technology Acceptance Model (TAM) een online vragenlijst om in maximaal 20 minuten in te vullen.

De focus groepen hebben ondertussen al plaatsgevonden, onder andere bij de ICT-Academie van het Koning Willem I College en de resultaten zijn verwerkt in een vragenlijst. Via Karin Winters kwam Claudia Koch terecht bij mij.

Er is een respons van minimaal 200 studenten nodig om een betrouwbaar antwoord te krijgen op haar hoofdonderzoeksvraag en de ondergeschikte vragen. Wie helpt haar door met één of meerdere klassen deel te nemen aan de vragenlijst?

Surf naar de vragenlijst en help Claudia Koch mee. Uiteraard stuurt ze je het eindrapport digitaal toe.

Uiteindelijk is het doel van dit onderzoek om een inzicht te krijgen in de mening van MBO leerlingen. Uit de trendrapport blijkt dat heel veel ontwikkelingen op het gebied van IT nuttig en leuk zouden zijn voor MBO opleidingen. Vaak wordt de inzet van leermiddelen door de docent en/of de onderwijsinstelling bepaald. Dit onderzoek zou praktische tips kunnen geven hoe mobile learning doelgericht ingezet kan worden en waarop men bij de implementatie moet letten.