Interview met Bart Jacobs over #mediawijsheid: “In de afweging tussen functionaliteit en privacy legt privacy het altijd af”

In het september nummer van Surf staat een interessant interview met Bart Jacobs, hoogleraar Software Security en Correctness aan de Radboud Universiteit Nijmegen over privacy: “In de afweging tussen functionaliteit en privacy legt privacy het altijd af“.

[bron: Surf Magazine]

Bart Jacobs in Surf Magazine [bron: Surf Magazine]

In het interview geeft Bart aan dat we erg gemakkelijk toegang geven tot allerlei privé informatie. Zo slaat NU.nl op waar je bent en wie je bent, terwijl dat niet relevant is. Echter geeft hetgeen NU.nl je levert (nieuwes) de doorslag om toch maar deze informatie te delen. Bart Jacobs licht het project IRMA toe dat poogt om veel selectiever informatie te kunnen delen dan tot nu toe gebruikelijk is. Interessant interview.