LEUK en LEERZAAM mediawijs worden met: “Lous C.K. Hates cell phones” bij Conan O’Brien

Op Facebook werd een erg leuke video bij Conan O’Brien over het gebruik van mobieltjes op TBS vele malen ge-liked in mijn sociale netwerk: “Louis C.K. hates cell phones“.

De video is erg leuk en snijdt het “probleem” van het excessief gebruik van smart phones en apps door kinderen aan. Naast dat het een erg grappig interview is, zit er toch ook een serieuzere ondertoon in dat hout snijdt.

Allereerst geeft hij aan dat een belangrijke rol van ouders het aangeven van grenzen is. Als je als ouder grenzen stelt dan geef je het goede voorbeeld. Hiermee leert je kind om (later) zelf grenzen te stellen. Belangrijke grenzen zijn bijvoorbeeld “Beeldschermtijd”. In een reactie op een vraag hierover op de site Mediaopvoeding.nl geeft Justine Pardoen een genuanceerd antwoord met een vuistregel:

Om die reden heeft het NIGZ (instituut voor gezondheidszorg) geadviseerd om kinderen niet langer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm te laten zitten. Dat geldt zeker voor kinderen in de basisschoolleeftijd, omdat die ook nog geen of maar weinig huiswerk hoeven te maken achter de computer.

Ten tweede geeft hij aan dat kinderen die alleen via beeldschermen leren communiceren geen empathie ontwikkelen. Als je de reactie van de andere niet ziet op een actie van jou, dan leer je de consequentie van acties op gevoelsniveau bij de ander niet (of veel minder). Een deel van de heftigheid van het Nieuwe Pesten (of cyberpesten) ligt ten grondslag hieraan. Pesterijen kunnen uit de hand lopen omdat de dader de reactie van het slachtoffer niet zien. In een workshop over het Nieuwe Pesten enige tijd geleden heb ik dit in kaart gebracht door de overeenkomsten en verschillen op te sommen tussen traditioneel en het Nieuwe Pesten.

9-23-2013 02-24-16 PM

Het laatste punt dat aangeraakt wordt is het toenemende gevoel van eenzaamheid en het hierdoor excessief checken van sociale netwerken. De druk in de maatschappij maakt dat er steeds minder tijd is voor echte sociale contacten. Hierdoor worden sociale media een substitutie voor echte contacten, echter versterkt dit het gevoel van eenzaamheid alleen maar. In een blogitem afgelopen juli heb ik hier eveneens aandacht aan besteed: “Er is een verband tussen Sociale Netwerken en eenzaamheid?“. Louis C.K. legt een verband met het gevoel van eenzaamheid, het excessief checken van sociale netwerken en het gebruik van mobieltjes achter het stuur (text and drive) met alle ellende van dien.

Wat mij betreft NIET ALLEEN een leuke video, maar ook een LEERZAME video die mogelijkheden biedt om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen van deze tijd. Ik heb een drietal onderwerpen aangedragen die je als insteek kunt nemen: hoeveelheid beeldschermtijd, beperkte ontwikkeling van empathie en de opkomst van het Nieuwe Pesten (deels) hierdoor en eenzaamheid.