De druk van sociale media volgens South Park ;-)

Afgelopen donderdag ben ik een deel van mijn tijd bezig met het beoordelen van de eindopdrachten van de train-the-trainer Mediawijsheid van de groep docenten die in juni de laatste les hebben gevolgd. De deadline voor inlevering is 1 september.

Het nakijken van de producten blijft zeer inspirerend. Deze keer een leuke video van South Park waarin de sociale druk van Facebook mooi in kaart gebracht wordt. Met dank aan Touraya Bounjouai.