Formatief en summatief blijkt achterhaalde terminologie (ook al in 1990 ;-)

In onderwijsland worden de begrippen formatief en summatief toetsen veel gebruikt. Ik kan me een gesprek een aantal jaren geleden nog herinneren met de inspecteur waarin hij lof uitsprak dat beide begrippen bekend zijn binnen de ICT-Academie van het Koning Willem I College. En dat er een strikte waterscheiding tussen beide vormen van toetsen is. Tegelijkertijd ontstaat er toch vaak begripsverwarring rondom het gebruik van beide termen.

8-28-2013 02-59-13 PM

Mijn collega Martijn de Reus attendeerde me op het artikel: “Formatief en summatief, achterhaald terminologie“. Het artikel legt de vinger op de zere plek doordat er meerdere herkomsten van beide termen zijn. De verwarring wordt nog groter naarmate woorden als kennis, vaardigheid, onderwijsprogramma’s en feedback langskomen.

De auteurs pleiten voor het gebruik van een vijftal basisvragen om de verwarring te voorkomen:

  1. wat of waarover wordt geëvalueerd?
  2. waarom wordt dat gedaan?
  3. hoe gebeurt het?
  4. wanneer vindt het plaats?
  5. door wie wordt het uitgevoerd?

Mooie basisvragen die de verwarring kunnen voorkomen. Interessant dat deze verwarring anno 2013 nog steeds bestaat, terwijl het artikel stamt uit 1990?!