Symposium: Een veilig leerklimaat / Oplossingsgericht handelen

Vandaag woon ik het symposium: Een veilig leerklimaat bij van de Academie voor Teaching and Learning en AOB Dekkers. Het symposium bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over oplossingsgericht handelen en het aanleren van gewenst gedrag door Ineke Beumer van AOB Dekkers.

20130815-091504.jpg

Dit onderdeel start met de vraag wat je komt halen en welke ervaring je al hebt met oplossingsgericht handelen. In de groep is beperkte ervaring aanwezig.

Het centrale punt van oplossingsgericht handelen is: wat geef je aandacht en hoe handel je?

Als je leerlingen minimaal drie maal zo veel positieve aandacht geeft voor positief gedrag dan corrigeren bij negatief gedrag, dan is de kans het grootste dat de student het positieve gedrag steeds meer laat zien. Geef dus aandacht aan het positieve gedrag.

Dat dit lastig is, omdat je gewoonweg niet alles kunt zien, is te leren uit de video: Whodunnit. Het vergt steeds alert zijn en op afstand kunnen kijken naar je eigen gedrag.

Bij oplossingsgericht handelen ga je niet in op de oorzaken van het probleem. Je herhaalt steeds wat de leerling zegt en toont begrip. Je vraagt niet door en geeft geen mening. Je neemt de interpretatie van de ander over. Op het moment dat de emoties gezakt zijn ga je samen naar doelen toe: “Ik begrijp goed dat je dat anders wilt. Hoe zou je willen dat het zou zijn?”. Op het moment dat de leerling het buiten zichzelf legt en de ander de schuld geeft, is het van belang dat je steeds het positieve pakt. Bijvoorbeeld: “Wat zou je willen dat de ander wel doet?” en: “Wat zou het jou opleveren als de ander dat wel doet?”. Daarna vraag je: “Wat gaat er goed?”. Weer de positieve insteek. Je bent bezig om de context te verhelderen en doelen te stellen. Vervolgens ga je krachtbronnen: ervaringen uit het verleden waar zaken lukte en de onderliggende kwaliteiten die hierin ingezet zijn. In de aanpak ga je kijken hoe je de kwaliteiten kunt inzetten de deze situatie. Aan het einde geef je lucht: “Kijk eens of het werkt en laat me weten hoe het gegaan is.”.

Bovenstaande proces is samengevat in de zeven stappen dans.

20130815-092833.jpg

Op de site Oplossingsgericht werken in het Onderwijs is meer te lezen over de aanpak.

De onderliggende motto’s van oplossingsgericht werken zijn:

  • alles wat je aandacht geeft groeit
  • als iets werkt, doe het dan vaker.
  • als iets niet werkt, doe dan wat anders
  • verandering vind plaats in iteractie
  • kleine stapjes tellen ook (neem een loep mee)
  • elk mens wil erkenning en waardering en kan beschikken over diverse hulpbronnen

In het vervolg van de workshop is ingegaan om mogelijke vragen die je per stap kunt stellen. Een belangrijk instrument zijn schaalvragen:

20130815-101213.jpg

In het vervolg van de workshop is in groepjes van vier geoefend met de zeven stappen dans.