Food for Thought: Hoe realiseer je een hogere student tevredenheid?

Het voordeel van een weekje voordat de schoolvakantie is afgelopen weer aan de slag gaan is dat zaken die ik afgelopen schooljaar heb bewaard om nog te lezen of te publiceren afgewerkt kunnen worden. Zo ook onderstaande video die tijdens een studiedag van de Academie voor Teaching and Learning gebruikt is om met elkaar te praten over samenwerking in het team.

Volgens Prof. Mr. Huib de Jong van het college van bestuur van Utrecht vallen drie dingen op bij docententeams waar de studenttevredenheid hoog is:

  • Er is een permanent professioneel debat over vak, didaktiek en student;
  • Taken worden verdeeld onderling de taken en maken slim gebruik van elkaar voorkeuren;
  • Meningsverschillen worden uitgepraat en teleurstellingen worden uitgesproken

Opvallend is dat bij docententeams waar de studententevredenheid hoog is de docententevredenheid eveneens hoog is. Er is een verband tussen kwaliteit van het gesprek, kwaliteit van de missie, kwaliteit van het team en de kwaliteit van het onderwijs, waarbij de kwaliteit van het gesprek “booster” is. Oftewel: als je met elkaar professioneel kunt overleggen ontstaat er een duidelijke en gezamenlijke missie. Deze gezamenlijke missie maakt dat er minder regels nodig zijn. De missie richt immers het onderwijs en maakt dat iedereen zelfstandig de juiste keuzes kan maken conform de missie. Hierdoor zijn minder regels nodig en vermindert de bureaucratie. Alle puzzelstukjes passen in elkaar. Dit zorgt voor een hogere studenttevredenheid.

Aan het einde van de video noemt Huib de Jong het rapport Gispen waaruit zou blijken dat een deel van de docenten structureel onder de maat presteren en dat dit in stand gehouden wordt door een gedoogcultuur. Het doorbreken van deze gedoogcultuur is makkelijker door de gezamenlijke missie.

Een helder betoog dat zeker de moeite is om te bekijken.