Toekomstig MBO-docent op zoek naar een opleiding? Beroepscomponent Leerkracht van het Koning Willem I College open voor alle MBO’s

Zo’n vijf jaar ben ik nu betrokken bij de Beroepscomponent Leerkracht van het Koning Willem I College en Fontys. Deze opleiding is bedoeld voor zij-instromers of docenten in opleiding met betrekking tot de pedagogische en didactische aspecten van het docentschap. Dit opleidingstraject wordt in samenwerking met Fontys Lerarenopleidingen gegeven.

De opleiding staat open voor deelnemers werkzaam bij collega MBO’s in Nederland.

image001

Geslaagden van de Beroepscomponent Leerkracht in 2012-2013

Aan het eind van het cursustraject (18 cursusdagen) moet de cursist o.a. via werkplekleren en microteaching een aantal kernactiviteiten beheersen, waaronder:

  1. Leeractiviteiten ontwikkelen en uitvoeren;
  2. Leerrelaties aangaan en onderhouden;
  3. Allerlei activiteiten ondernemen om zichzelf en anderen te professionaliseren.

Deze kernactiviteiten, ook wel kerntaken genoemd, zijn gebaseerd op de volgende hoofdcompetenties:

  1. interpersoonlijk competent;
  2. pedagogisch competent;
  3. vak -en didactisch competent;
  4. organisatorisch competent;
  5. competent in samenwerking met collega’s en omgeving;
  6. competent in reflectie en ontwikkeling.

De opleiding wordt verzorgd door het Koning Willem I College. Fontys Hogescholen certificeert, waarbij deelname aan het opleidingstraject kan leiden tot het zogenaamde BVE-certificaat en mogelijk ook indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan tot een tweedegraads bevoegdheid. Dan is er echter sprake van een tweejarig traject waarbij Fontys verantwoordelijk is voor de vakcomponent.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectleider Hans Schaepkens van de Academie voor Teaching and Learning.