Sir Ken Robinson bij TED: Wat is het probleem van het huidige onderwijssyteem? en Wat is eraan te doen?

Sir Ken Robinson laat weer van zich horen in een TED Talk in New York:

Sir Ken Robinson outlines 3 principles crucial for the human mind to flourish — and how current education culture works against them. In a funny, stirring talk he tells us how to get out of the educational “death valley” we now face, and how to nurture our youngest generations with a climate of possibility.

Hij hakt in op het programma: “No child left behind” in de VS waarbij het tegenovergestelde gebeurd. Zo’n 60% van de kinderen wordt een “drop out” in de VS. Sir Ken Robinson noemt dit de “Drop Out Crisis”. Het probleem zit hem niet in de investeringen die gedaan worden. Of klassengrootte. Of het gebrek aan veranderingsprogramma’s.

Het probleem zit ergens anders. Sir Ken Robinson noemt drie principes waardoor “human life” floreert. Echter worden deze principes tegengewerkt door het onderwijssysteem waarin docenten moeten werken en studenten moeten leren:

  1. Humans are diverse – in het onderwijs wordt meer en meer gestuurd op een smal aanbod van vakken zoals taal en rekenen. In een goede opleiding is ook ruimte voor andere vakken, zoals kunst, sport, etc. omdat mensen verschillen. Kinderen die juist in deze andere vakken goed zijn worden ontmoedigd. Het aandacht besteden aan deze andere vakken helpen juist ook om taal en rekenen beter te beheersen. Doordat er steeds meer tijd in taal en rekenen gestopt wordt, wordt er tevens te weinig afwisseling geboden. Sir Ken Robinson geeft het onderwijssysteem de schuld van het steeds groter aantal kinderen met ADD of ADHD. Dit is een gevolg van het smalle aanbod.
  2. Humans are curious – kinderen zijn natuurlijk leerders. Ze hebben een aangeboren nieuwsgierigheid om te leren. Een goede docent draagt niet alleen kennis over. Hij coacht, stimuleert, daagt uit, etc. In het huidige onderwijssysteem worden docenten “gedeprofessionaliseerd”. De focus in het onderwijs is verschoven van “teaching and learning” naar “testing”. Testen is goed, echter moet het gaan om testen om te leren (formatief). Door het vele testen ontstaat er een standaard pad van leren om steeds weer het testdoel te behalen. Dit standaardpad doodt de nieuwsgierigheid.
  3. Humans are creative – kinderen zijn creatief, echter het huidige onderwijssysteem doodt creativiteit. Er is geen plek meer voor creativiteit omdat er gestandaardiseerd wordt.

Succesvolle onderwijssystemen (zoals in Finland) stellen de lerende centraal door recht te doen aan de verschillen, de nieuwsgierigheid en de creativiteit van hun studenten. Verder worden docenten in waarde geschat en ondersteund in het zo goed mogelijk uitvoeren van hun werk, bijvoorbeeld door investeringen te doen in cursussen en trainingen. Daarnaast leggen deze onderwijssystemen de verantwoordelijkheid waar deze hoort. Bij de expert. De docent dus! Sir Ken Robinson roept op tot een ander leadership: climate control in plaats van damage control. Een goede leider creëert een klimaat waarin de lerende centraal staat, de docenten op waarde geschat worden en de verantwoordelijkheid bij deze docenten gelegd wordt.

Een echte aanrader 😉