Succesvolle bijdrage ATL van het Koning Willem I College aan het managementcongres van het Consortium voor Innovatie #cvimc

Vorige week was de Academie voor Teaching and Learning aanwezig met een aantal presentaties op het managementcongres van het Consortium voor Innovatie. Terugkijkend op het managementcongres kan gesteld worden de bijdrage succesvol was: een “te kleine zaal” waar extra stoelen geplaatst moesten worden vanwege de grote belangstelling en een goede respons tijdens de presentaties vanuit de zaal.

De volgende presentaties zijn verzorgd:

Hoe maak je een team – door Hans Schaepkens en Imre Mutsaers
De workshop: Hoe maak je een team werd bezocht door zo’n 50 deelnemers. Via een viertal quizvragen werden ‘doeners’, ‘voelers’, ‘denkers’ en ‘willers’ en van elkaar onderscheiden.

Daarna werden de gevormde groepen aan het werk gezet een consensusopdracht. Als afsluiting werd dieper ingegaan op de factoren om teams succesvoller te maken o.a. via Belbinrollen, want succesvolle teams zijn voor organisaties cruciaal.

Mediawijsheid als vak – door Patrick Koning en Martijn Bos
In deze presentatie werd ingegaan op het proces om tot een collegebrede invulling van het vak Mediawijsheid te komen. Aan de hand van het ADDIE-model werd stap-voor-stap ingegaan op de verschillende stappen in dit proces: Analysis, Design, Development, Implementation en Evaluation.

De presentatie werd zeer goed bezocht waardoor er extra stoelen uit de koffiehoek nodig waren om iedereen een plekje te geven.

Ouderbetrokkenheid op het mbo – door Josée Bours en Lenie van Lieverloo (KPC Groep)

Zomerschool Koning Willem I College – door Thijs Dam, Marlies de Groot en Martin de Louw
In deze presentatie werd de introductie verzorgd door Martin de Louw. Hij introduceerde het onderwerp en de sprekers. Vervolgens werd door Marlies de Groot en Thijs Dam de presentatie verzorgd met de prezi als leidraad.

Tijdens de presentatie kwamen er veel vragen uit het publiek. De presentatie werd bezocht door meer dan twintig personen. Na afloop is nog lang gepraat met onder andere de directeur van ROC Tilburg. Hij denkt ook na over het starten van een Zomerschool. Daarnaast hebben de presentatoren een verzoek gehad van een vertegenwoordiger uit Zeeland om de presentatie mogelijk dit voorjaar op een symposium opnieuw te verzorgen.