XStream begins@the end of your comfort zone! #cvimc

Na een volle bak tijdens de presentatie: Mediawijsheid als vak die ik samen met Martijn Bos verzorgd heb, ben ik snel naar de eerste workshop gerend: XStream begins@the end of your comfort zone! van het Friesland College.

20130410-160349.jpg

Het Friesland College biedt een aantal trajecten aan waarmee cursisten extra bagage mee kunnen nemen naast hun diploma. Er zijn vier trajecten:

  • Leidinggeven
  • Ondernemen
  • Hbo
  • Leren in de 21ste eeuw

De trajecten zijn opgezet volgns de XStream methodiek.

In de workshop ervaren we wat deze methodiek precies inhoudt door een van de opdrachten uit te voeren in groepjes van drie. De vragen die we meekrijgen gaan over motivatie. Aan de hand van een video die je samen bekijkt ontdek je de antwoorden (Flipping the Classroom). In een onderwijsleergesprek komen de antwoorden op de verschillende vragen aan bod en ontstaat er discussie in de groep.

20130410-163133.jpg

Doordat er vier verschillende opdrachten waren werd er van elkaar geleerd (expert werkvorm). Essentieel is dat de opdracht die gegeven wordt glashelder is. Daarnaast worden de bronnen meegegeven. Anders dan Flipping the Classroom is dat het voorwerk in de klas gedaan wordt in plaats van thuis.

Wat mij betreft is de XStream methodiek een mooie combi van Flipping the Classroom en activerende werkvormen aangepast voor het MBO en de MBO-student. Sterk in de aanpak is een train-the-trainers programma waarbij de docenten getraind worden om volgens de XStream methodiek les te gaan geven. Onderdeel van deze training is (video) coaching tijdens de lessen.