Digitale leermiddelen voor taal en rekenen #cvimc

De tweede bijeenkomst die ik volg is van Malmberg. Het doel van de bijeenkomst is om hetgeen geleerd is bij het maken en verkopen van digitale lesmiddelen over te brengen.

20130410-172748.jpg

Scholen kiezen op basis van twee assen:

  • kiezen voor beroepsspecifiek of generiek/examengericht, en
  • geen differentiatie of persoonlijke differentiatie.
  • Malmberg kiest voor de meest efficiënte weg, aldus Malmberg: generiek en persoonlijke differentiatie. Persoonlijke differentiatie betekent dat bijvoorbeeld leerroutes aangepast worden op de student (bijvoorbeeld BBL of BOL, snel/langzaam, niveau), het geven van persoonlijke feedback, et. cetera.

    20130410-173438.jpg

    De methode vervangt niet de docent. De rol van de docent blijft essentieel. Bij de implementatie van een digitale methode komen een aantal uitdagingen kijken: hoe ga ik om met niveau-verschillen, hoe ga ik om met examendruk, et. cetera. Dit vraagt extra aandacht voor gebruiksgemak, ontzorging en het trainen van de docenten.

    Vanuit mijn ervaring met ontwikkelen van het vak Mediawijsheid een interessante kijkje in de keuken van Malmberg en de wereld van uitgevers.