Bewijsstukken beoordelen met VRAAK?!

Enige tijd geleden ben ik begonnen met de Leergang Toetsing en Examinering bij het Koning Willem I College. Ondertussen heb ik de lessen afgerond en ben ik intern gecertificeerd aan de hand van een portfolio, een beoordeling tijdens het afnemen van een proeve van bekwaamheid en een criterium gericht interview met twee onafhankelijke assessoren. De laatste stap in het behalen van de Leergang is het behalen van een externe certificering via Certiforce. Ondertussen is mijn portfolio beoordeeld met een voldoende en rest de laatste stap: het afnemen van een mini proeve van bekwaamheid bij Certiforce en het doen van een criterium gericht interview.

Tijdens een kort voorbereidend telefoon gesprek waarin ik een aantal vragen had, kwamen drie methodieken aan bod die getoetst worden in het criterium gericht interview:

  1. WAKKER-methode
  2. VRAAK-criteria
  3. STARRT-methode

De VRAAK-criteria zijn niet aan bod gekomen in de lessen bij het Koning Willem I College. Niet zo verwonderlijk, want het betreft een afnemen van een proeve van bekwaamheid (en niet van een portfolio). Bij een proeve van bekwaamheid is de WAKKER-methode van toepassing. Bij een portfolio beoordeling de VRAAK-criteria. STARRT wordt altijd gebruik in het eindgesprek met de deelnemer.

Ter voorbereiding heb ik uiteraard gezocht naar een goede uitleg van de VRAAK-criteria. In een document van het ROC van Twente kwam ik een kort en bondige beschrijving tegen van de VRAAK-criteria:

  • Variatie: is de ervaring opgedaan in verschillende situaties/contexten?
  • Relevantie: zegt dit bewijs daadwerkelijkheid iets over de beheersing van het werkproces en kunnen met dit bewijs één of meer competenties worden aangetoond?
  • Authenticiteit: is dit echt door deze kandidaat gedaan? en niet door een collega?
  • Actualiteit: hoe lang is het geleden dat dit bewijs is geleverd en wat zegt dat over de beheersing van het werkproces of de competentie nu?
  • Kwantiteit: is de ervaring in een bepaald competentiedomein opgedaan in een voldoende lange periode, oftewel: hoe lang en hoe intensief heeft de kandidaat hier ervaring in opgedaan?

Daarnaast kwam ik een document tegen op EVCPortfolio.nl met een wat uitgebreidere beschrijving van de VRAAK-criteria.