Meervoudige Intelligentie in de klas – een verslag van de laatste 2-daagse van de Leergang MI

De donderdag en vrijdag voor de carnaval heb ik samen met eenentwintig Koning Willem I Collega’s deelgenomen aan de laatste twee dagen van de Leergang Meervoudige Intelligentie – De docent maakt het verschil. De leergang werd wederom gegeven door @impie72 en Laura Punt van KPC Groep.

De kapstok van de leergang wordt gevormd door de “7 principes voor een rijke leeromgeving“:

  1. Leren is “State Managing”.
  2. Elk stel hersenen is uniek en betekenisgericht.
  3. Leren is een sociale bezigheid.
  4. Maak bij het leren gebruik van zo veel mogelijk zintuigen en intelligenties.
  5. Het gaat om het patroon en de samenhang.
  6. Om te leren zijn tijd en ruimte nodig.
  7. Leren wordt geremd door angst en gestimuleerd door uitdaging.

Op de donderdagavond zijn we bezig geweest om opdracht 4 in groepjes aan elkaar te “presenteren”. 

Bezoek MI-school
De opdracht bestond uit het bezoeken van een MI-school. In een groepje van zes zijn wij op bezoek geweest bij de Heilighartschool.

Heilighartschool

Het bezoek was zeer inspirerend. De juf van de klas die ik samen met twee andere collega’s heb bezocht hield een hoog tempo aan met veel afwisseling in werkvormen. Door een timer op het digitale bord werd steeds inzichtelijk hoeveel tijd er voor een bepaalde opdracht was. Hierdoor bleef de aandacht steeds aanwezig bij de leerlingen. Tijdens de les werden ook zogenaamde “klassenbouwers” en “teambouwers” gebruikt.

Met een “klassenbouwer” leren de leerlingen elkaar echt kennen en ontstaat er een echte groep waarin iedereen elkaar respecteert. In de les werd een soort “over-de-streep in het klein” gedaan. Leerlingen moesten een kant kiezen aan de hand van vragen als: Sinterklaas of zwarte piet?, Gebroken arm of gebroken been?, et cetera. De keus moest ook toegelicht worden. Mooi was om te zien dat een meisje vertelde het liefst een gebroken been te hebben, want ze had al eens een gebroken arm gehad. Een andere leerling reageerde hierop door te vertellen dat zo ook eens een gebroken arm had gehad. Leerlingen leren zo elkaar kennen.

De “teambouwers” zorgen ervoor dat leerlingen elkaar helpen vanuit de diverse kwaliteiten die er zijn. Waar de ene leerling goed is in rekenen en de anderen helpt, wordt deze leerling voor taal geholpen door een ander. Door  bestaande werkvormen zo aan te vullen dat ze “teambouwers” worden doe je recht aan de kwaliteiten van iedereen.

De juf gaf aan dat sinds men deze twee “bouwers” gebruikt pesten niet meer voor is gekomen de afgelopen jaren. Bijzonder!

Aandacht voor de culinaire intelligentie?!
De theorie van Meervoudige Intelligentie gaat uit van acht intelligenties, echter wordt er in de literatuur ook gesproken over de culinaire en mechanische intelligentie. In de ochtend zijn we in het theater van de smaak van het Koning WIllem I College bezig geweest met het leren proeven. Een erg leuke anderhalf uur waarin geleerd is om zonder emotie citroen, appel, snoeptomaatjes, vlaams brood (kruim en korst), jonge kaas, oude kaas, gerookte zalm en Gewürtztraminer te proeven. Aan de hand van criteria als mondgevoel (strak of filmend), smaak hoeveelheid en smaaktype (fris of rijk) hebben we geleerd om smaak in kaart te brengen.

Principe 7: Balans tussen angst en uitdaging
Op de vrijdag is principe 7 verder uitgewerkt aan de hand van inzichten in motivatie. Motivatie ontstaat vanuit een samenspel tussen:

  1. autonomie – het kunnen maken van eigen keuzes;
  2. verbondenheid – het gezien worden;
  3. competentie – het bekwaam voelen iets te kunnen.

Aan de hand van een aantal uitspraken van studenten zijn we in groepjes aan de slag gegaan om de uitspraken te categoriseren om vervolgens vast te stellen wat de uitspraken gelijk of anders maakt. Een leuke werkvorm als alternatief voor uitleggen van de theorie. Aan de hand van deze werkvorm ontstond gezamenlijk bovenstaande conclusie over motivatie.

Bij een goed samenspel tussen de drie factoren van motivatie ontstaat er uitdaging (en mogelijk flow). Als het samenspel verstoord is en langdurig aanhoudt ontstaat er angst en stress. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van stress op de hersenen. Langdurige stress tast de verbindingen in de hersenen aan en zorgt zo voor blijvende veranderingen in de hersenen.

Verder werd er ingegaan op de “schakelbak”. Fasen van communicatie: contact, contract en uitvoering. Alles begint met het echt contact maken met de studenten om vervolgens met elkaar vast te stellen welke afspraken we met elkaar maken. Pas daarna is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan.

Ten slotte is ingegaan op het geven van goede feedback. Bovenstaande video is een pakkend voorbeeld van hoe woordkeuze bepaalt of iets wel of niet aankomt bij anderen. Goede feedback is in de ik-vorm, is concreet, benoemt de aanpak of het gedrag, geeft aan hoe het anders zou kunnen, wordt op het juist moment gegeven, et. cetera.