Koning Willem I College beste grote ROC van Nederland!

Koning Willem I College in landelijke top
Vandaag verschijnt de nationale Keuzegids MBO-studies 2013. Deze alom gerespecteerde en gezaghebbende gids gaat jaarlijks op zoek naar het beste mbo van ons land. Het Koning Willem I College boekt in de ranglijsten van de ruim veertig brede mbo-scholen van Nederland wederom zeer goede resultaten.

1-31-2013 10-37-41 AM

In de sector Horeca & Bakkerij hoort het Koning Willem I College bij de landelijke toppers: de Middelbare Horecaschool staat op een gedeelde eerste plaats. Deze afdeling heeft dus de eerste plaats behouden! In vier andere sectoren staan de opleidingen van de Bossche school op een prachtige (soms gedeelde) tweede plaats: bij Bouw & Infra, Toerisme & Recreatie, Afbouw, Hout & Onderhoud en Economie & Administratie. Ook staan verschillende opleidingen op derde plaatsen.

Beste grote ROC
In de overall rangschikking neemt het Koning Willem I College de vierde plaats in. Maar; het Koning Willem I College, dat op vijftien opleidingen beoordeeld is, wordt vooraf gegaan door drie (vak)scholen, die respectievelijk slechts op zes, twee en vijf opleidingen beoordeeld zijn. In wezen is het Koning Willem I College dus het beste, grote ROC van Nederland!

Opvallend
Bij de sector Bouw & Infra valt het Koning Willem I College op door zeer enthousiaste studenten: ze geven hoge cijfers voor (bijna) alle onderdelen. Daar komt bovenop dat de uitval in de opleiding laag is. De opleidingen van het college in de sector Toerisme & Recreatie weet veel complimenten te krijgen voor de praktijkstage. In de sector Economie & Administratie zijn er drie opvallend duidelijke toppers en daar hoort het Koning Willem I College ook bij! Voor opleidingen in de sector Zorg & Welzijn geeft de Keuzegids aan dat in regio Zuidoost het Koning Willem I College een goede keuze is: de school behaalde de derde plaats in de ranglijst.

De Keuzegids MBO-studies 2013, een waardevol en veel gebruikt instrument bij schoolkeuze, baseert zich bij het bepalen van de scores op drie hoofdcriteria:

  • Studiesucces (bron: Rendementcijfers Ministerie van Onderwijs)
  • Oordeel leerlingen (bron: Meting van studenttevredenheid in MBO door het JOB – de landelijke Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs)
  • Oordeel Inspectie van het Onderwijs (bron: Onderzoeksrapportages onderwijsinspectie)

Bron: Keuzegids MBO-studies 2013.