Presentatie over het vak Mediawijsheid bij LRN21 op dinsdag 5 maart & Mapping 21st Century Skills en 3C’s

Op dinsdag 5 maart geef ik een korte presentatie over het vak Mediawijsheid zoals dat binnen het Koning Willem I College ingevoerd wordt bij LRN21. Binnenkort volgt het programma van de bijeenkomst op de website van LRN21. Voor de presentatie heb ik samen met Jan Jacobs een aankondiging geschreven:

Mediawijsheid als vak
Het Koning Willem I College is gestart met de invoer van het vak Mediawijsheid en speelt daarmee in op de noodzaak van het aanleren van 21st Century Skills. De studenten van nu zijn burgers en de beroepbeoefenaren van morgen die aanvullende skills nodig hebben om succesvol te kunnen worden in onze moderne gedigitaliseerde maatschappij.

Voor de huidige generatie studenten zijn mobile apparatuur en sociale media als ‘zuurstof’: je kunt niet zonder. Bij het opstaan wordt als eerste Facebook via de smart phone gecheckt, tijdens het ontbijt worden de eerste tweets de wereld in gestuurd en onderweg naar school wordt vluchtig het nieuws van afgelopen uren doorgenomen via nu.nl. Ook op school is men continue online. Ze checken via Foursquare waar hun vrienden zich op dat moment bevinden. Ze pingen om na school een afspraak te maken bij de Mac Donalds. Een moderne student is 24x7x365 online.

Studenten gebruiken massaal mobiele apparatuur en sociale media. Ze zien en leren het van elkaar en daardoor zijn de meeste studenten zeer MEDIAVAARDIG, echter niet MEDIAWIJS.

Het Koning Willem I College is in schooljaar 2011-2012 gestart met een pilot van het vak Mediawijsheid. Dit schooljaar is gestart met het opleiden van een eerste groep ‘loopbaan en burgerschap’ docenten. De meeste van deze docenten zijn gestart met het geven van het vak Mediawijsheid geven binnen hun eigen afdelingen. In het vak wordt ingegaan op de kansen die mobiele apparatuur en sociale media voor de student met zich meebrengen: ‘Hoe kun je jezelf efficiënt voorbereiden voor een toets?’, ‘Hoe bouw je bewust een positieve digitale identiteit op?’, ‘Hoe leer je online van de mening van anderen?’, ‘Hoe zorg je dat je binnen de wet- en regelgeving blijft bij het maken van een werkstuk?’ en ‘Hoe vind ik snel betrouwbare informatie op het internet?’, maar ook op de mogelijke gevaren: ‘Hoe voorkom je internetverslaving?’, ‘Hoe voorkom je dat je identiteit misbruikt wordt op het internet?’ en ‘Hoe voorkom je bijvoorbeeld RSI?’

Het vak Mediawijsheid geeft hiermee op eigentijdse wijze invulling aan delen van het leerdomein ‘loopbaan en burgerschap’, doordat onderwerpen als de “vrijheid op internet” en de mening van politiek partijen over dit onderwerp, de gevaren van verslaving aan gaming en online communiceren, verstandige omgang met vriendennetwerk zoals Hyves en Facebook, plagen en pesten via internet, et cetera opgenomen zijn.

De presentatie gaat in op de achterliggende visie en de stappen om van het idee naar de daadwerkelijke realisatie te gaan (via ADDIE-model). Er wordt een blik gegeven op het lesmateriaal en de onderwerpen, en de bevindingen van de pilot en uitrol richting de docenten ‘loopbaan en burgerschap’ worden gedeeld.

Vooruitlopend op de presentatie heb ik voor mezelf een mapping gemaakt van het 21st Century Skills model van Kennisnet en de drie 3C’s van het Family Online Safety Institute zoals gebruikt is als raamwerk voor het vak Mediawijsheid.

21st Century Skills & de 3C's

Ik ben benieuwd naar reactie op deze mapping, want onderzoek op internet door mij maakt dat ik wel omschrijvingen van de onderdelen vindt, maar geen gedetailleerde leerdoelen binnen de onderdelen. Wat wordt er onder ict-geletterdheid precies verstaan in het model. Natuurlijk heb ik hier zelf een beeld bij, maar ik ben erg benieuwd naar het beeld van de bedenkers. Heb ik een belangrijke bron niet gevonden?

Binnen het Koning WIllem I College wordt naast het vak Mediawijsheid ook het vak Denkvaardigheden ingevoerd. Mijn college Harry van der Schans zal eveneens een korte presentatie verzorgen hierover.