Thrilling Skills: Ondernemerschap voor het MBO

Mijn collega Sem van Geffen maakt goed doordacht en innovatief digitaal lesmateriaal. Eerder lanceerde Sem van Geffen de site: “Hier geleerd!” om reflecteren in een moderne en aantrekkelijkere vorm te stimuleren bij studenten. Enige weken terug lanceerde Sem van Geffen Thrilling Skills om ondernemerschap te leren binnen het MBO.

1-21-2013 01-28-55 PM

Ik ben absoluut geen docent ondernemerschap, echter ziet het materiaal er zeer aantrekkelijk en gestructureerd uit. Opdrachten zijn gelabelled met een I, T of G om aan te geven of het een individuele opdracht, opdracht in tweetallen of een groepsopdracht is. De opdrachten zijn allemaal op dezelfde manier vormgegeven. Iedere opdracht sluit je af met het behalen van een badge.

1-21-2013 01-36-17 PM

Aansprekende voorbeelden zijn gebruikt om ondernemerschap goed voor het voetlicht te brengen, zoals Coca Cola en Apple. Wat ik erg interessant vind, is de manier waarop Sem van Geffen Google Drive gebruikt om het geheel te hosten, badges toe te kennen en inlevermogelijkheden te bieden voor de studenten. Als ondersteuning voor het gebruik van het lesmateriaal heeft Sem van Geffen een Google+ Site aangemaakt.