VMBO-jongeren zijn mediavaardig, maar niet mediawijs?!

In Vives lees ik een onderzoek naar het mediagedrag van VMBO-jongeren:

VMBO-jongeren zijn technisch en creatief vaardig (lees: mediavaardig), maar overschatten zichzelf en zijn te weinig bewust met hun mediagedrag bezig.

Verderop staat:

Door het vele gebruik van media heeft een groot deel van de jongeren goede gebruiksvaardigheden en benutten jongeren de kansen die media bieden. Maar als het gaat om onder meer privacy, bronnen controleren, afleiding van schoolwerk of online zoekopdrachten uitvoeren, blijkt het dat jongeren meer ondersteuning nodig hebben.

Op de site van Mediawijzer.net staat een mooi overzichtje over het mediagebruik van jongeren:

  • Zo’n 25% van de jongeren maakt meer dan 10 uur per dag gebruik van hun mobiele telefoon.
  • De jongeren internetten gemiddeld 2,8 uur per dag op de computer en 3,5 uur per dag op de mobiele telefoon.
  • YouTube en WhatsApp/Ping zijn de populairste applicaties onder jongeren. Dit leidt tot veel sociale interactie.
  • 75% van de jongeren heeft wel eens inkomsten gegenereerd door slim mediagebruik.

Ze gaan echter op veel fronten niet bewust genoeg met media om:

  • 80% van de vmbo-jongeren checkt niet structureel de betrouwbaarheid van gebruikte bronnen.
  • 24% is snel afgeleid door divers mediagebruik
  • 12,5% heeft wel eens online gepest.

Het onderzoek strookt met hetgeen ik zelf zie bij mijn lessen mediawijsheid, en ik ook regelmatig ventileer via bijvoorbeeld workshops of presentaties: studenten zijn MEDIAVAARDIG, maar niet MEDIAWIJS.

1-19-2013 09-47-53 AM

Als je het rapport leest dan valt me een alinea eveneens op:

Het merendeel van de vmbo-ers weet niet wat ze wil leren of wil niet leren op het gebied van mediawijsheid

Bovenstaande geeft kort en bondig aan wat vmbo-leerlingen aangaven op de vraag welke ondersteuningsbehoefte ze hebben ten aanzien van mediawijsheid. Waar het de groep vmbo-jongeren betreft die wel een specifieke behoefte ventileren, gaat het in bijna alle gevallen om het leren van praktische zaken als websites bouwen en/of filmpjes bewerken. Het zou verstandig zijn om de kennis die is ontstaan op basis van de gedifferentieerde patronen die zijn ontstaan in dit rapport, te gebruiken om groepen gericht ondersteuning te kunnen bieden.

Ook bovenstaande is erg herkenbaar: studenten zijn onbewust onbekwaam op het gebied van mediawijsheid, echter is het erg lastig om ze naar bewust onbekwaam te krijgen. Kortom, er is een nog weg te gaan om de juiste “toon” te vinden om studenten bewust te maken. In de lessen Mediawijsheid gebruik ik veel video’s met een “schokkende” boodschap om de ogen te openen. Denk hierbij aan een video over wat zijn goede en slechte wachtwoorden, wat is het effect als je gehackt wordt, et. cetera.