Een terugblik op de week van de Sociale Media in het Innovatiehuis (#smhuis) van het CvI

Afgelopen week stond het innovatiehuis in het teken van de Sociale Media: “De week van de Sociale Media”. De belangstelling was overweldigend. Een groot aantal overinschrijvingen voor de woensdag. Onverwacht ūüėČ In overleg met Karin Winters en mijzelf bleek er de mogelijkheid te zijn om op de donderdagochtend een kleine rewind te doen van de woensdag. Ook hiervoor waren meer dan voldoende aanmeldingen om een mooie en leerzame ochtend te organiseren.

11-21-2012 09-03-31 AM

Willem Karssenberg hield een spreekuur sociale media en was zowel digitaal als “in het ecchie” beschikbaar in het Innovatiehuis in Den Bosch. Studenten: Nick Braddock, Rik Mertens, Maarten Mol en Ren√© Rombout van de ICT-Academie van het Koning Willem College stonden paraat om in het medialab advies en uitleg te geven in het gebruik van diverse tools.

1-19-2013 09-26-17 AM

Op de woensdag kwamen de diverse aspecten van het gebruiken van sociale media aan bod in de presentaties van Wilfred Rubens, Karin Winters en Mieke van Keulen en mijzelf. Mijn workshop was opgebouwd rondom een sociale media bingo.

Sociale Media Bingo

De sociale media bingo had ik al vaker gedaan en was wederom een mooie manier om met elkaar in dialoog te gaan, van elkaar te leren en waar nodig mijn eigen ervaringen met het gebruik van sociale media toe te voegen. In mijn workshop wilde ik vooral een overzicht geven van de diverse beschikbare sociale media en de toepassing hiervan in het onderwijs delen met als motto:

De reis van de inzet van sociale media in het onderwijs is nog maar net begonnen. We staan aan het begin van een boeiende reis. Ga mee op reis en ontdek stap-voor-stap wat wel en niet werkt. Deel wat je leert.

Via Twitter kreeg ik diverse vragen van hoe je de sociale media bingo zelf kunt inzetten. De basis van de workshop is bovenstaande bingokaart. Je geeft iedereen deze kaart bij de start van je workshop. Geeft een aantal minuten bedenktijd om op zoek te gaan naar een horizontale of verticale bingo. Je hebt een bingo als je de website achter het icoontje kunt benoemen en uit kunt leggen wat het voor een website is. Om het geheel spannend te maken zorg je voor drie prijzen. Een grotere voor een horizontale bingo en twee kleinere voor een verticale bingo. Al talkshow host-end vraag je aan het publiek om elkaar aan te vullen en ervaringen te delen. Waar nodig breng je eigen ervaringen met het gebruik van de website in.

1-19-2013 09-47-53 AM

Voor mij zijn bovenstaande sociale media tools absolute winners om met weinig inspanning in te zetten in de les. Met Popplet kun je om voorkennis te activeren of lesstof te laten samenvatten zeer eenvoudig mindmaps maken of laten maken. Hetzelfde geldt voor Lino. Met Tricider kun je rondom een vraag¬†idee√ęn¬†verzamelen, digitaal voor- en nadelen verzamelen en vervolgens door een stemming de meest¬†waardevolle¬†idee√ęn¬†te destilleren. Een mooie manier om een onderwijsleergesprek vorm te geven. Met Socrative kun je leuke testjes maken om te checken of het geleerde geland is. Zeer mooi is de space race mogelijkheid om testje in spelvorm te doen. Ook kun je met Socrative voorkennis activeren door te vragen wat men al weet over een onderwerp in een open vraag.

De presentatie van Wilfred Rubens stond in het teken van sociale media en didactiek/pedagogiek. In de workshop van Wilfred zijn er voor mij een aantal belangrijke onderdelen te vinden. Allereerst de didactische kenmerken van sociale media:

 • lerende is in control;
 • lerende produceert;
 • nodigt uit tot activerende didactiek;
 • leren samen met anderen;
 • laagdrempelig en eenvoudig;
 • leren buiten de school;
 • weinig opties voor monitoren.

Ten tweede noemt Wilfred vier redenen om sociale media in te zetten op school:

 1. cre√ęren¬†van een krachtige en afwisselende leeromgeving;
 2. doorbreken van de muren van de school;
 3. cre√ęren van kennis;
 4. publiceren van kennis.

Wilfred noemt voorbeeld als digital story telling, maken van online video’s, weblogs, wiki’s, Google Docs, QR Code, Twitter, Skype, mindmappen, Tricider, et. cetera. om bovenstaande vier redenen inhoud te geven binnen school. Naast de didactische aspecten van sociale media in de klas sluit Wilfred af met de pedagogische aspecten. Een mooi voorbeeld is het gebruik van icoontjes om aan te geven of de laptop wel/niet gebruikt mag worden. Dit heeft mij¬†ge√Įnspireerd¬†om op zoek te gaan naar een tweetal icoontjes en deze te gaan gebruiken in de lessen. Uiteraard heb ik icoontjes die vrij te gebruiken zijn gezocht en gevonden (met dank aan Double-J designs). Je kunt ze zelf ook vrij gebruiken gezien de creative commons licentie.

green-laptop-icon red-29

Afsluitend benadrukt Wilfred Rubens de stappen om tot de keuze voor sociale media tools te komen:

 1. Wat zijn de leerdoelen?
 2. Welke didactische keuzes maak je?
 3. Welk type samenhangende leeractiviteiten kies je?
 4. Welke gereedschappen en bronnen kies je? en Waarom?
 5. Hoe beoordeel je dat?

Oftewel: achteraan beginnen: keuzes voor de inzet van sociale media begint bij het bepalen van de leerdoelen en niet vanuit het leuk inzetten van een tooltje.

Karin Winters gaat in de middag in op de rol van sociale media bij de professionalisering van jezelf als docent. Karin begint met het tonen van de linkedIN profielen van de deelnemers aan de workshop. Vervolgens gaat ze stap-voor-stap in op de rol die LinkedIN kan spelen bij het jezelf verder bekwamen. Haar stelling: “Een professionele docent moet op LinkedIN actief zijn!”. Karin geeft in haar workshop 10 tips voor de inzet van LinkedIN:

 1. Kies je taal;
 2. Een profielfoto is geen vakantiekiekje;
 3. Wie A zegt, moet B zeggen: vul je profiel in;
 4. Wees vindbaar: public profile;
 5. Slijm erop los en wordt beslijmd;
 6. Word lid van groepen;
 7. Allemansvriend of niet?;
 8. Wees persoonlijk en reageer;
 9. Kijk eens naar de Apps;
 10. Neem er de tijd voor; dat levert tijd op.

Ten slotte gaat Mieke van Keulen in op het onderzoek: “Hoe? Zo! Sociale media in het MBO”. Ze gaat in op de rede dat sociale media zo’n vlucht heeft genomen: de mens is een sociaal dier. Laat sterk groeiende cijfers zien van het gebruik van LinkedIN, Youtube, Twitter en Facebook. Gaat in op de 21st Century skills die aangeleerd zouden moeten worden.

21ste Eeuw

Voor mij was de meest interessant slide een samenvatting van de effecten van de inzet van sociale media in het onderwijs. Zowel in het primaire als in het secundaire proces.

1-20-2013 12-58-02 PM

In bovenstaande afbeelding kun je deze slide bekijken. De inzet van sociale media kan meer leerrendement en een meer doelmatige organisatie van het leerproces opleveren. Beide positieve effecten worden opgedeeld in een aantal meer gedetailleerde positieve effecten. Een mooi overzicht. Aan het eind van haar presentatie laat ze zien voor welke doelgroepen je sociale media in het onderwijs in kunt zetten. Denk hierbij aan toekomstige studenten, studenten, ouders, medewerkers, alumni, et. cetera.

Als ik terug kijk op de week en de lijn in de presentaties terugzie, maar vooral ook de reacties tijdens de week van de sociale media (analoog en digitaal) op me in laat werken, ben ik erg tevreden. Zowel als een van de verzorgers van workshops, alsook als hetgeen ik geleerd heb van mijn mede-presentatoren en het publiek. Allemaal bedankt!