NNOAL wordt LRN21: Leren voor de 21e eeuw

Het Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren heeft zich eind van vorig jaar omgedoopt tot: LRN21. Het NNOAL organiseerde afgelopen jaren veel interessante bijeenkomsten in het kader van open- en afstandsleren in het kader van “life long learning”. De bijeenkomsten werden steeds goed bezocht, echter dekte de naam niet meer de lading vandaar: NNOAL -> LRN21.

Het netwerk LRN21 heeft tot doel een verzamelpunt te worden van ervaringen en expertise rond Leren voor de 21ste eeuw door middel van:

  • delen van trends en actuele kennis en inzichten over 21e eeuw leren;
  • faciliteren van een dialoog tussen deskundigen uit het bedrijfsleven en (onderwijs)-instellingen, online en middels bijeenkomsten;
  • het borgen van kennis en inzichten in thematische publicaties (position paper en weblog);
  • faciliteren van uitwisseling van best practice tussen de leden en een grote kring van belangstellenden;
  • nauwe samenwerking faciliteren tussen netwerkleden en gerelateerde nationale en internationale netwerken.

LRN21 wil accenten zetten bij 21st Century Skills die werkenden en lerenden nodig hebben om succesvol te zijn. Die accenten zullen ondergebracht worden in thematische categorieën. Het betekent een dynamisch groeiscenario: we zullen vaak moeten bijstellen en aanvullen door de aard en snelheid van de ontwikkelingen in technologie, arbeidsmarkt, onderwijsmethodieken, et cetera.

Op 5 maart vindt er een bijeenkomst plaats waarin Harry van der Schans en ikzelf laten zien hoe het Koning WIllem I College inspeelt op het aanbieden van de 21st Century Skills aan onze studenten. Het Koning Willem I College doet dit door de vakken Denkvaardigheden en Mediawijsheid aan te bieden.