Onderwijsbijlage dagblad de Stentor over Sociale media in het onderwijs #smhuis

In de kerstvakantie kreeg ik via Twitter van Fiona van Gemert van het Zutphens Persbureau (@zutphenspersbur) de vraag om input te leveren voor een artikel in de onderwijsbijlage van 11 januari van dagblad de Stentor. Uiteraard heb ik input geleverd, zoals ook in het artikel te lezen is. Leuk is ook dat de week van Sociale Media van het Consortium voor Innovatie genoemd wordt in het artikel (helemaal onderaan).

In onderstaande tekst het artikel, zoals dat vrijdag geplaatst gaat worden in de onderwijsbijlage.

Facebooken in de klas is meestal niet wenselijk, maar veel docenten gebruiken Facebook steeds vaker om met studenten te communiceren en scholen onderzoeken steeds meer hoe ze deze media kunnen inzetten in de dagelijkse praktijk.

Social media in het onderwijs

“De komende generaties zijn 100 procent verbonden aan social media – daar moet je wat mee”

Scholieren zijn veelvuldig te vinden op social media. Een oproepje voor scholieren voor deze Onderwijskrant op Twitter leverde al meer dan vijftig reacties op. Ook scholen pakten het bericht op en retweeten dit naar hun volgers. Als onderwijsinstelling kun je niet meer om social media heen en veel instituten pakken dit dan ook steeds beleidsmatiger op.

Jeffrey van Rossum werkt als webcommunicatieadviseur voor de centrale communicatiedienst van Saxion en heeft vanuit die functie een social-mediastrategie ontwikkeld voor de werving van nieuwe studenten. Bijna twee jaar geleden lanceerde Saxion daarvoor de website Intosaxion.nl. Via deze site kunnen scholieren in contact komen met studenten en hen vragen stellen over het studeren aan Saxion en specifiek over bepaalde opleidingen. ,,Het is eigenlijk een community. We hebben geprobeerd een plek te creëren waar scholieren 24×7 en het hele jaar door vragen kunnen stellen”, legt Van Rossum uit.

,,We hebben eerst onderzoek gedaan onder scholieren en studenten naar welke voorlichtingsmiddelen we kunnen inzetten. Daaruit bleek dat het contact met de studenten als belangrijk werd ervaren en liever zagen zij nog meer contactmomenten. Die momenten waren heel schaars; op Saxion in Deventer heb je drie tot vier open dagen per jaar. Sommige scholen bezoeken ons, maar dat doet ook niet iedereen.” Het idee ontstond om studenten via een site vragen te laten beantwoorden.

Aan een dergelijk project zitten wel risico’s, want wat als de studenten zich negatief uitlaten over school? ,,Het valt of staat inderdaad met de verhalen van de studenten, maar Saxion zou nooit gaan redigeren. Het moet puur zijn”, vindt Van Rossum. ,,We hebben daar uitgebreid over gesproken. Je kunt het zien als een bedreiging, maar je kunt het ook zien als een kans om het beter te doen.”

Ambassadeur
Na de start van het project haakten steeds meer studenten aan, die ‘ambassadeur’ van Saxion willen worden. ,,We hebben nu negentig studenten verspreid over de verschillende opleidingen.” Op het platform kunnen ze bloggen, vragen beantwoorden en updates plaatsen.

Aanvankelijk startte Saxion het project ook nog met Hyves. ,,Daar konden we toen niet geheel omheen, want scholieren zaten toen nog voor tachtig procent op Hyves. De studenten niet meer. We hebben daarom een hybridemodel ontwikkeld met groepen op Hyves, maar al snel, anderhalf jaar geleden, hebben we het omgebouwd naar een meer op Facebook georiënteerde site.”

Webcare
Dit jaar wil Saxion social media ook op een andere manier verder inbedden in de organisatie. ,,Tot nu toe was onze webcare vooral passief. We zoeken al wel alle social media af om te zien wat er over Saxion wordt geroepen en nu zijn we in de fase om te kijken hoe we onze webcare verder gaan inrichten. Dit is niet zozeer een technische aangelegenheid maar meer organisatorisch. Heb je hiervoor specialisten nodig of een soort helpdesk. In 2013 moet onze boodschap worden dat je ons kunt bellen, maar dat je ook via Facebook of Twitter contact met ons kunt opnemen. Het begint met een goede monitoringstool en dat hebben we in al huis.”

Formeel en informeel
Ook Hogeschool Windesheim in Zwolle gebruikt social media op verschillende wijze. ,,Windesheim gebruikt twitter in zowel de formele communicatie (via @windesheiminfo) als de informele communicatie via de accounts van Windesheim medewerkers. Op http://windesheim.twittergids.nl staan bijvoorbeeld alle personen die Windesheim in hun profiel hebben staan. Afgestudeerden worden via LinkedIn groepen zoveel mogelijk gevolgd om op die manier een community en binding met Windesheim te behouden”, vertelt Raymond Snijders van Windesheim.

Social media kunnen ook in het onderwijs gebruikt worden. Sommige docenten gebruiken Twitter, wiki’s, blogs en Facebookgroepen. Lessuggesties kunnen ingestuurd worden via Facebook en op basis van meeste stemmen gelden kan de les aangepast worden aan actuele cases, Tricider biedt de mogelijkheid voor online discussies, Popplet voor online mindmappen en ‘state-managing’ via muziek is mogelijk met Stereomood. ,,Er zijn nog veel meer voorbeelden”, weet drs. Patrick Koning, trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching and Learning van het Koning Willem I College en eigenaar van het blog Lerenontrafeld.nl. Bijvoorbeeld Socrative.com. ,,Hierop kun je studenten vragen stellen en hen antwoord laten geven. Je kunt dit teacher-paced doen, zodat je stap voor stap de resultaten op het scherm te zien krijgt en met elkaar hierover van gedachten kan wisselen via bijvoorbeeld een onderwijsleergesprek om het geleerde beter te laten beklijven. Je kunt het ook student-paced doen, zodat alle vragen door de studenten in eigen tempo ingevuld kunnen worden. De laatste kun je gebruiken om bijvoorbeeld via een zelfinschatter een beeld te krijgen van hoe de studenten inschatten dat ze bepaalde zaken beheersen.”

Snijders: ,,Ik weet dat er diverse docenten zijn die social media inzetten voor hun onderwijs zelf. Het zijn vooral docenten die zelf ook actief zijn met social media die deze middelen ook inzetten voor hun onderwijs. Gebruik maken van diverse stemtools als stemkastjes maar dus ook stemmen-via-Twitter zijn heel praktische voorbeelden van hoe je social media ook in kunt zetten voor onderwijsdoeleinden. Zelf geef ik geen les maar gebruik ik social media vanuit mijn eigen vakgebied van informatievoorziening om kennis te delen met anderen maar ook om zo breed mogelijk te netwerken en zelf daar kennis en ervaringen van anderen uit op te doen. Uiteindelijk zijn dit soort middelen mijns inziens het meest geschikt voor opdoen en delen van kennis en daar ligt dan ook de overlap met onderwijs die deze doelstellingen ook deelt.”

Saxion gaat dit jaar social media nog breder oppakken. Van Rossum: ,,Met name ter ondersteuning van hoe social media je kunnen helpen. Er is nog een wereld te winnen. In april gaan we een week organiseren voor de medewerkers over social media en onderwijsinnovaties. Hoofdthema wordt dan hoe social media kunnen inzetten in de dagelijks praktijk. ,,Want de komende generaties zijn 100 procent verbonden aan social media – daar moet je wat mee.”

Week van de Social Media

Om scholen bij te spijkeren op het gebied van social media houdt het Consortium van Innovatie van 14 januari de week van de Social media, over de zojuist genoemde en andere social media, onderwijs en het Nieuwe Werken. Dat het onderwerp in de belangstelling staat, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. De mini-conferentie Social Media rond, voor en in het Onderwijs in het Innovatiehuis in ’s-Hertogenbosch heeft geen plekken meer vrij. Zie ook het blog Socialmedia.cviweblog.nl