Leergang Meervoudige Intelligenties: het gebruik van verschillende werkvormen (2)

Zoals ik in een eerdere blogpost schreef ben ik gestart met de Leergang Meervoudige Intelligentie op het Koning Willem I College om mijn didactische koffer te verrijken, zodat ik meer recht doe aan verschillende manier van leren van mijn studenten.

In opdracht 2 moet ik aan de slag met twee werkvormen die ik toepas in mijn eigen lessen. In het deze blogpost beschrijf ik een van de gebruikte werkvormen.

In werkvorm 2 heb ik bij de ICT-Academie in mijn les bewust gebruik gemaakt van de natuurgericht intelligentie (natuurslim). Iemand met de voorkeur voor natuurlijke intelligentie kan onder andere goed verzamelen en ordenen. Met name het ordenen heb ik bewust ingezet in de les.

In eerdere lessen onder het thema “Desktop besturingssystemen” heb ik samen met de studenten een schema opgebouwd waarin we alle onderdelen van een besturingssysteem (in het Engels OS = Operating System) kunnen ordenen. In dit schema past Windows XP, Windows 7 en Ubuntu Linux bijvoorbeeld. Bij de start van deze les heb ik ingehaakt op deze voorkennis door de studenten het lege schema in te laten vullen.

In de linker slide staat het lege schema. In de rechter slide staat een voorbeeld van een ingevuld schema.

In het huidige thema zijn de studenten bezig om “Desktop besturingssystemen” aan elkaar te koppelen zodat bestanden en printers in een peer-to-peer netwerk gedeeld kunnen worden. De centrale vraag betrof hoe de onderdelen die je nodig hebt om een netwerk te maken in het schema past. Het gaat hier over: netwerkkaart (NIC), UTP-kabel, WIFI, Network Adapters, TCP/IP, Client for Microsoft Networks en File and Print Sharing. Stap-voor-stap hebben de studenten deze onderdelen in het schema op de juiste plek gezet. Via een onderwijsleergesprek heb ik de studenten steeds bevraagd op de reden waarom een onderdeel op de ene of juist andere plek moet staan.

Als samenvatting van het geheel is uiteindelijk bovenstaande plaatje ontstaan waarin de diverse onderdelen op de juiste plek gezet zijn.

In het tweede deel van de les hebben de studenten onder leiding van mij de stappen om tot een netwerkje te komen waarin je bestanden kunt delen op het bord gezet. Ik heb hier bewust geen sturing gegeven aan de antwoorden. Met elkaar kwamen de studenten een heel eind met het benoemen van de juiste stappen en het in de juiste volgorde zetten (= ordenen) van deze stappen.

Nadat alle stappen op het bord stonden in de volgorde die de studenten de juiste vonden, heb ik ze mijn stappenplan (zie bovenstaande schema) uitgedeeld met de vraag op zoek te gaan naar de verschillen tussen “hun” stappenplan en “mijn” stappenplan. Op basis van de verschillen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de reden dat bij mij een stap extra staat, mist of op een andere plaats staat. Als afronding van het intructiegedeelte van de les hebben de studenten aan de hand van het stappenplan onderstaande opdracht moeten uitwerken.

Een van de studenten heeft zijn oplossing stap-voor-stap gedemonstreerd aan de groep. Ik heb telkens de vraag aan de mede-studenten gesteld of dit de juiste stap was, of dat er een stap overslagen werd en of de stap juist uitgevoerd werd. Pas aan het einde van het stappenplan ontstonden er vragen over de exacte manier van instellen. Een mooi moment om dit kort uit te leggen (natuurlijk nadat ik de klas eerst zelf naar het antwoord gevraagd had 😉

De student kreeg uiteraard aan het eind van de les applaus van de klas (succes moet je vieren).

Naast een beroep doen op de natuurlijke intelligentie doet deze les eveneens een beroep op de logisch/mathematische intelligentie (rekenslim), interpersoonlijke intelligentie (mensslim) en visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim).

Mijn ervaring met het uitvoeren van de les was positief. Er ontstond een goede discussie over waar een onderdeel nu wel of niet geplaatst moest worden. Doordat er “fouten” gemaakt werden in het ordenen gaf dit de mogelijkheid om met elkaar goed af te tasten waar een onderdeel nu precies past en waarom? Naast het recht doen aan de natuurlijke intelligentie (en anderen) is het een mooie werkvorm die afwisseling biedt in het geheel aan werkvormen om er uiteindelijk voor te zorgen dat alle studenten het schema gaan begrijpen. In de aanpak heb ik de studenten zoveel mogelijk proberen te activeren, zodat bij iedere student het leerproces op gang komt.

Ik ga vaker dit ordenings-opdrachten inbouwen in de lessen. In huidige thema zijn er mogelijkheden om de onderdelen die nodig zijn om ook Ubuntu Linux te koppelen in het schema te plaatsen. Daarnaast is in het laatste thema van leerjaar 1 “Server Besturingsystemen” veel mogelijk met het plaatsen van de client- en server-services op de juiste plek in het netwerk.