Waarom is het (aan)leren van goede zoekstrategieën een must? #mediawijsheid

Martijn Bos (@mbos) kwam een interessant artikel tegen op de weblog The Thinking Stick van Jeff Utecht.

Jeff Utecht beschrijft zijn ervaringen met een groep docenten in een training over Connectivisme. Tijdens deze training komt er een discussie op gang over het belang van:

  1. het goed leren zoeken en vinden van informatie
  2. het inschatten van de betrouwbaarheid van informatie

Bovenstaande zijn essentiële ingrediënten van het vak Mediawijsheid. Een van de aanwezigen zucht:

I just wish they could find information better. They can’t tell the junk from the good stuff.

Tijdens de training blijkt dat de aanwezige docenten zelf eveneens bovenstaande vaardigheden niet beheersen. Mooi is dat Jeff deze vaardigheden samenvat onder de noemer: “reSEARCH”. Een recent onderzoek geeft aan hoe docenten deze vaardigheden inschatten bij hun studenten.

Een lange weg te gaan, maar wel een noodzakelijk weg om te gaan voor het onderwijs, zoals blijkt uit bovenstaand onderzoek.