Waarom eigenlijk Steve Jobs scholen? #owd12

Geïnspireerd door de vorige sessie over de Steve Jobs scholen en de belofte dat in de aansluitende sessie het onderwijsconcept van de Steve Jobs scholen in 30 minuten uitgediept zal gaan worden, heb ik besloten om deze sessie bij te gaan wonen.

Afgelopen jaar is er een manifest geschreven over eigentijds onderwijs. Dit manifest is te downloaden. Vandaag wordt het onderwijsmodel officieel gepresenteerd.

De aanleiding voor de Steve Jobs school is:

Kinderen die nu naar school gaan moeten voorbereid worden op 2025

Uit deze aanleiding volgen de volgende uitgangspunten:

  • Starten bij de talenten van alle kinderen
  • Gebruik digitale mogelijkheden
  • Leren functioneren in de wereld van morgen

De volgende vraag is:

Hoe gaat dat dan georganiseerd worden?

Het uitgangspunt is het vertrouwen in de kinderen. Kinderen willen leren, echter dit gebeurt via gerichte projecten vanuit de eigen interesse wereld van de kinderen. Dit vraagt het loslaten van controle. Dit kan alleen vanuit vertrouwen. De school moet ervoor zorgen dat er optimale condities zijn. Er moet een optimale balans zijn tussen ruimte en structuur.

Met behulp van de ipad is het mogelijk om het leren te personaliseren. Daarnaast verdwijnt het verschil tussen school en privé, want het leren gaat via de ipad mee door het leven. Uitgaande van de de definitie van leren volgens UNESCO: kennis, zijn en interactie heeft de Steve Jobs school ervoor gekozen om kennis via de ipad aan te leren. Het zijn wordt ontwikkeld in de school in onderlinge interactie met de docenten, leerlingen, ouders en de rest van de wereld.

20121115-121433.jpg

Als je je kind opgeeft voor de Steve Jobs school dan verplicht je jezelf ook om actief betrokken te zijn bij de school. In een driegesprek met leerling, leerkracht en ouders wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. Uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling: Hoe leer je?, Wat voel je bij het behalen van een cijfer voor een project?, Wat had je anders kunnen doen?, etc. Iedere 3 maanden is er een vast moment voor deze gesprekken.

Het kennisdeel opdoen gaat voornamelijk via Apps op de ipad. De Steve Jobs scholen willen een certificering gaan opzetten voor goede Apps voor het onderwijs.

Op de vraag hoe Steve Jobs scholen gefinancieerd kunnen worden?
Flexibele huisvesting, want ruimtes zijn ook ’s avond te gebruiken binnen een wijk. Hierdoor kan huisvesting goedkoper. Apps komen bijna gratis uit the cloud. Dit levert een besparing op kosten. Een ipad is binnenkort via een lease constructie van een aantal euro per maand aan te gaan bieden aan de leerlingen.