De Steve Jobs School – Hoe ver zijn we? #owd12

Tijdens de onderwijsdagen 2012 mag ik in sessie 5 samen met Martijn Bos een presentatie geven over de implementatie van het vak Mediawijsheid binnen het Koning Willem I College. Natuurlijk volg ik ook een aantal sessies: De Steve Jobs school – Hoe ver zijn we?

De sessie is opgezet als een gesprek tussen Maurice de Hond en Toine Maes van Kennisnet over de Steve Jobs school. Maurice de Hond geeft aan dat een kind individueel benaderd moet worden en de school resultaat moet leveren. Binnen veel scholen is dat niet het geval. Maurice de Hond heeft een kind van 3 jaar dat binnen het huidige schoolsysteem opgeleid wordt voor de jaren ’90, terwijl de kinderen opgeleid moeten worden voor de toekomst. Deze toekomst is multi mediaal.

20121115-112754.jpg

Maurice de Hond ziet een aantal scholen die “lekker bezig zijn”, echter is het initiatief vaak afhankelijk van een paar enthousiastelingen. Valt iemand van deze kartrekkers weg dan verdwijnt het initiatief. Daarnaast zetten 10 iPads in een school geen zoden aan de dijk.

Iets anders is het als iedereen een ipad heeft. Je kunt het onderwijs dan echt anders inrichten. Zaken die je goed online kunt leren leer je op de ipad. Zaken die je beter met een docent kunt leren, leer je in de klas. Zo kun je echt beter onderwijs organiseren, en de leerlingen voorbereiden op de 21ste eeuw. Het onderwijs van nu bereidt studenten voor op een leven uit de jaren ’90.

Waarom niet aansluiten bij hetgeen de leerlingen leuk vinden. Zo noemt Maurice de Hond het voorbeeld van de Champions League waarbij leerlingen kunnen gaan uitzoeken uit welke landen de spelers komen, wat de gemiddelde leeftijd van de spelersgroep is, hoeveel doelpunten er gemiddeld per wedstrijd gescoord worden, etc. Een mooi voorbeeld van hoe het anders kan.

Uit de zaal komt de vraag wat Maurice de Hond van de kerndoelen vindt. Hij geeft aan dat je uit de voeten kunt als je als richtlijnen er naar kijkt. Maar op dit moment wordt het een keurslijf. Alles wordt gericht op het behalen van de Cito-toets, waardoor Skills die nodig zijn in de toekomst niet of nauwelijks aan bod komen. Een aanvullende vraag komt uit de zaal hoe je als ouders een goede school kunt kiezen als er geen onafhankelijke instantie is (lees: de inspectie) is die een uitspraak hierover doet. Maurice de Hond geeft aan dat de betrouwbaarheid van inspectierapporten beperkt is. Hij noemt Inholland als voorbeeld waarbij de inspectierapporten positief waren, maar een aantal jaren bleek dat de kwaliteit van het onderwijs te laag bleek.

Maurice de Hond geeft aan dat de Steve Jobs school verder gaat dan alleen iPads. Ouders worden actief betrokken bij het onderwijs. Dit gaat verder dan een voorleesmoeder. Ouders die vanuit het hobby of vak iets komen vertellen en zo de kinderen laten leren. Dit naast het besef dat leren niet alleen binnen de school plaats vindt, maar juist ook buiten de school. In een Steve Jobs school integreer je dit door middel van de technologie.

Maurice de Hond sluit af met het officieel aankondigen van het schoolmodel van de Steve Jobs school waarin het concept volledig uitgewerkt is ter inspiratie voor vele andere scholen.