Student engagement and blended Learning: What’s the connection? #edu12

In de sessie: “Student engagement and blended Learning: What’s the connection?” wordt ingegaan op de mogelijkheden om Blended Learning zo in te zetten zodat ze studenten optimaal motiveren, activeren en vervolgens tot succes brengen.

20121108-132126.jpg

De spreker heeft online een document klaargezet met achtergrondinformatie en daarnaast een aantal open vakjes waarin we als groep (> 100 man) vragen beantwoorden. Een mooi voorbeeld van activerend leren.

Student Engagement
Een drietal onderzoeken komen langs die een verband hebben met student engament.

Dennis Litsky heeft onderzoek gedaan naar student engagement: the three R’s of engagement:

 • Relevant
 • Rigour
 • Relationships

Daarnaast wordt de Flow theorie van Mihaly Csikszentmihalyi genoemd. Ook wordt Daniel Pink genoemd met zijn boek Drive:

 • Automony
 • Mastery
 • Purpose

Blended Learning
In de groep worden steeds vragen gedropped door de spreker die je in maximaal 2 minuten moet beantwoorden in overleg met iemand in zaal en invoeren in het Google Docs document. Een mooi voorbeeld van activeren van de deelnemers. De vraag nu is: What is Blended Learning? en wat zijn de voordelen en valkuilen?

In het boek Blended Learning van D. Randy Garisson wordt een definitie gegeven:

. . . organic integration of thoughtfully selected and complementary face-to-face and online approaches and technologies.

Bij Blended Learning komen synchrone en asynchrone communicatie bij elkaar. En op deze manier online classes en traditionele hoorcolleges. Uit onderzoek blijkt dat het leren bij Blended Learning de effectiviteit, efficiency en convenience van het leren verhoogt. De combinatie van online en face-to-face communicatie is effectiever dan alleen face-to-face communicatie.

De uitdagingen voor studenten zijn:

 • Transition – from a passive to an active & collaborative learning approach
 • Study and time management skills
 • Expecting that fewer classes equates to less work
 • Accepting responsibility for completing individual & team activities
 • Obtaining high-speed Internet access
 • Using more sophisticated technologies

De uitdagingen voor docenten zijn:

 • Managing risk factors
 • Resistance to change
 • Managing with scarce support for course redesign
 • Developing new skills and learning to use new technology
 • Managing potential technology crashes

De uitdagingen voor het management zijn:

 • Vision
 • Action plan
 • Collaborative leadership
 • Incentives
 • Sustainability

Hoe ontwerp je een goede Blended Learning omgeving? De spreker heeft principes voor succesvol Blended Learning bedacht:

 • Establish a climate that will create a community of inquiry.
 • Establish opportunities for critical reflection and discourse that will support systematic inquiry.
 • Sustain community by shifting from affective expression to purposeful cohesive responses.
 • Encourage and support the progression of inquiry through to resolution.
 • Manage collaborative relationships to support students to assume increasing responsibility for their Learning.
 • Ensure that discourse moves to resolution and metacognitive awareness results.