Impacting student succes through technology #edu2012

De spreker begint met het definiëren van student succes:

begins with access to graduation and leads to deployment

Een probleem waar de universiteit van de spreker tegenaan loopt is dat studenten (gemiddelde leeftijd van 35 jaar) halverwege de studie de financiën missen om de studie af te ronden. Door placement tests is het mogelijk om een op maat traject samen te stellen voor de student. Zo is de weg naar succes het kortste en de kans op halverwege afhaken vanwege financiën kleiner.

20121108-144519.jpg

Doordat in de definitie van student succes staat dat de student een baan moet kunnen vinden wordt de beroepscontext toegevoegd aan de lessen. Voor het MBO is dit dagelijkse kost natuurlijk, maar wordt hier als een nieuw inzicht gepresenteerd.

Technology Influences
De volgende invloed heeft technologie op student succes:

  • Mobile devices – het gebruik van laptops, smartphones, …
  • Social Computing – het gebruik van sociale media, zoals Facebook.
  • Information – het gebruik van Learning Analytics.
  • Cloud Computing – het plaatsen van data in de cloud, zoals dropbox

Als universiteit heb je een grote uitdaging want de openheid van het internet conflicteert met de eisen rondom bijvoorbeeld privacy van studenten en bescherming van lesmateriaal. Hoe ga je hier als universiteit mee om?

De spreker maakt vervolgens de stap naar de keuze van een LMS. De Gartner Group heeft een model opgesteld met alle mogelijke functionaliteiten van een LMS. Een mooi model dat als hulpmiddel kan dienen voor het kiezen van een LMS.

In het tweede deel van de presentatie wordt ingegaan op een hoop technische uitdagingen die je als IT-afdeling hebt om het LMS te koppelen aan de bestaande systemen. Zaken als single sign-on en applicatie integratie worden genoemd.

In het derde deel wordt inzicht gegeven in het LMS en de onderdelen die gebouwd zijn. Uitgangspunt is dat het interface voor zowel de studenten als docenten hetzelfde is. Docenten kunnen zien wat de Learning style van de student is. Ook wordt inzicht gegeven in het gevoel dat de student heeft over de training. In groen, oranje en rood wordt weergegeven hoe de voortgang van de student is.