IT as a core academic competence

De keynote spreker van vandaag gaat in op de rol die IT speelt in de academische wereld en de academische wereld aan het veranderen is: IT as a core academic competence.

De spreker start met twee zaken die andere manieren van het oplossen van problemen mogelijk maakt:

  1. Free Time – gratis tijd beschikbaar van vrijwilligers;
  2. Infrastructure for Sharing

Als voorbeeld wordt Wikipedia genoemd waarin ongeveer 100 miljoen uur aan tijd geïnvesteerd is door vrijwilligers, echter dat is nog maar het begin. Als je kijkt naar de hoeveelheid tijd die beschikbaar kan zijn, dan kom je op 200 miljard uur in de VS als mensen de tijd die ze TV kijken inruilen voor participeren op het internet.

20121107-102913.jpg

Een aantal voorbeelden genoemd waarin de kracht van de massa geïllustreerd wordt zoals de kracht van taggen van foto’s van Smithsonian door vrijwilligers op het internet. Er worden tags aangemaakt zonder dat er een archivaris aan te pas komt. Daarnaast worden tags aangemaakt die de community belangrijk vindt waardoor er interessant zoekmogelijkheden ontstaan.

Een andere voorbeeld is het ontstaan van een research paper van de Polymath Community waar een grote groep vrijwilligers een wiskundig probleem opgelost hebben via een Wiki. Een grappig incident is dat het tijdschrift dat de paper accepteerde feedback gaf om de auteur te benoemen van het paper. In werkelijkheid was er niet één auteur en was het onbekend wie er allemaal aan meegewerkt hadden.

In een ander interessant voorbeeld wordt het Fraunhofer instituut genoemd waar het mp3 formaat door een community is bedacht, en daarna Napster die het formaat populair maakte. De muziekindustrie reageerde door mp3 te negeren en Napster aan te pakken. Jaren later is mp3 het formaat en is de muziekindustrie moeten veranderen onder invloed van Pandora, iTunes, etc.

Ook wordt het voorbeeld van Chris Evenir genoemd die om het vak Chemistry 101 te halen een facebookgroep start, maar door de universiteit aangeklaagd wordt voor 147 overtredingen, want in een van de regels staat dat je werkstukken zelf moet maken. 145 leden plus Chris plus het feit dat hij administrator was van de facebookgroep maakte dat hij 147 overtredingen beging. De reactie van Chris was dat als dat als cheating beschouwd wordt ook coaching, mentoring en tutoring als cheating beschouwd moet worden.

In alle voorbeelden zie je de kracht van de massa in een infrastructuur gericht op delen terug, maar ook steeds de krampachtige reactie van de gevestigde orde.

De spreker eindigt zijn betoog met de volgende quote:

The big change is not massive open online classes, WIFI or video on demand the big change is openess.

Hij adviseert om een kleine groep samen te stellen en met elkaar op pad te gaan om mogelijkheden te verkennen met vrijwilligers in plaats van het samenstellen van de formeel team met een management board, budgetten, et cetera.