Ins and outs of online Learning #edu12

In deze sessie gaat het in over de ins en outs van online Learning. De sessie wordt ook online via internet live gestreamd. De sessie is opgezet als discussie tussen twee leiders van verschillende organisaties (Penn State World Campus en USC) met beide de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitrollen van online leren.

De “sprekers” hebben beide dezelfde doelen, echter kiezen een radicaal verschillend pad.

20121107-143808.jpg

De ene organisatie outsourcet het online leren en is zo sterk gecentraliseerd. De andere organisatie heeft gekozen voor een gedecentraliseerde aanpak om zo de verschillende doelgroepen optimaal te ondersteunen.

20121107-152103.jpg

Online leeromgeving van Penn State World Campus

De rede om het online platform te outsourcen bij USC is dat met een eigen afdeling van 50 tot 60 man niet op te boxen is in kwaliteit tegen commerciële partijen die in kortere tijd een online leeromgeving neer kunnen zeggen met betere kwaliteit. Bij Penn State World University maakt men per opleiding een business case. Afhankelijk van de te verwachten inkomsten kiest men hoe en waarmee (online leeromgeving) men de opleiding gaat vormgeven.

Het voordeel van het outsourcen is dat bij problemen een 24-uur helpdesk ter beschikking staat. De universiteit hoeft deze niet op te tuigen en te bemensen.

Interessant is de opmerking dat docenten in eerste instantie sceptisch en angstig reageerden op de online ontwikkelingen binnen de universiteiten. Echter doordat er bij de aanpak waarin geoutsourced wordt experts klaarstonden die goed naar de docenten luisterden en samen met de docenten naar de beste online aanpak zochten, is er stap-voor-stap vertrouwen en enthousiasme ontstaan. Bij de gedecentraliseerde aanpak kiest men ervoor om de best practice van de ene opleiding te delen met anderen. Met een interne groep experts wordt samen met de docenten maatwerk geleverd. Echter doordat er van opleiding tot opleiding verschillen mogen zijn is men beter in staat om op de verschillende wensen in te spelen (agile).

Uit eerdere bezoeken herinner ik me de functie van Instructional Designer die als expert samen met de docenten het online materiaal maakt. Ik mis deze functie in Nederland. Of zijn er toch scholen die deze functie kennen? Mogelijk is de Instructional Designer, die als expert, coach, ontwikkelaar en trainer, de sleutel naar het effectiever ingevoerd krijgen van onderwijsvernieuwing rondom het effectief gebruik van technologie, sociale media en online lesmateriaal in Nederland.

Samengevat was dit een interessante sessie echter begrijp ik niet helemaal waarom deze sessie in de track Learning and Teaching gepland is. Ik had de verwachting dat er pedagogisch en didactische inzichten uitgewisseld zouden worm.