PMI van het onderdeel: “Hoe ga ik om met online informatie?” van de train-the-trainer Mediawijsheid

Zoals veelvuldig geblogd ben ik samen met @mbos bezig om een aantal docenten te trainen om het vak Mediawijsheid te gaan geven dit schooljaar. De afdeling High Tech Metalectro (HTM) is nu zo’n 4 weken onderweg met het verzorgen van de lessen voor hun studenten. Een tweede afdeling start deze week.

Vorige week dinsdag hebben we een tweede blokje van 4 lessen afgerond: Hoe ga ik om met online informatie? Met de groep docenten hebben we een PMI (Plus, Minus en Interesting) gedaan rondom het tweede blokje.

Plus
De volgende pluspunten werden door de groep benoemd:

 • De gekozen onderwerpen zijn goed;
 • Onderwerp “De vrijheid op Internet” is goed;
 • Materiaal is zeker te doen voor Bol-4;
 • Afwisseling in werkvormen (o.a. Quiz);
 • Gebruikte voorbeelden uit de echte wereld zijn goed;
 • Gebruikte video’s zijn pakkend;
 • Gebruikte video’s over toekomst van sociale media (o.a. Google Glasses) zijn pakkend;
 • Onderwerp “Betrouwbaarheid van websites” en certificaat hiervoor werkt goed;
 • Het bewustworden dat er meer is dan Google werkt goed.
 • De gekozen onderwerpen zijn zo opgezet dat ze makkelijk uitbreidbaar zijn voor docenten Loopbaan & Burgerschap

Minus
De volgende verbeterpunten werden door de groep genoemd:

 •  Gebruik van Socrative exit ticket in les 8; vragen moeten anders:
  • Eens bovenaan zetten;
  • Andere woorden/antwoorden;
  • Dubbele vragen eruit;
  • Lokt wenselijk gedrag uit; om dit te voorkomen de kaders vooraf neerzetten (= feedback voor docent);
  • Opsplitsen van de in de onderwerpen (zoeken en vinden, betrouwbaarheid).
 • Het thema “De vrijheid op internet” kan ook op andere (betere) manieren aangeboden worden:
  • Via stellingen leerlingen laten reageren (= minder open);
  • De vraag in het begin stellen: op welke partij stem je? en vervolgens uitzoeken wat de partij vindt van “De vrijheid op internet”;
  • Begin met het neerzetten van de beginsituatie: wat vinden de diverse partijen nu? en vervolgens met de klas kijken hoe je het zou willen (op kw1c, land en internationaal niveau).

Interesting
De volgende punten werden interessant genoemd:

 • Mogelijke toevoeging kan zijn het kopen van iets op marktplaats.

Daarnaast is er vrij lang gediscussieerd over hoe om te gaan met de motivatie van studenten. Aan de ene kant zijn studenten op veel onderwerpen “onbewust onbekwaam”, maar vinden zichzelf heel bekwaam, omdat ze iedere dag sociale media gebruiken. Daarnaast speelt dat Loopbaan & Burgerschap over het algemeen minder in trek is bij de studenten.

Hoe kun je ze dan toch motiveren?

Wat opvalt bij de docenten die nu de lessen al verzorgen is dat het swichten van tools in de les (bij minder ervaren docenten) een onrust moment opleveren. Je moet dan de klas weer “terugpakken”. Na enige ervaring zou dit niet meer mee moeten spelen.

Zoals uit de pluspunten blijkt is er voldoende afwisseling in onderwerpen en werkvormen, en dan nog zijn sommige onderwerpen “stom”. Je kunt hier als docent je best doen om studenten toch te motiveren met het nut te benadrukken, het gebruik van pakkende video’s om het onderwerp op de kaart te zetten, et cetera. Toch, blijven sommige onderwerpen bij sommige studenten niet in trek.

Een aanvullende optie is om het nut te laten ervaren door het geleerde in andere lessen, bijvoorbeeld Nederlands en Engels, toe te passen. Dit vraagt afstemming met andere docenten.

Uit de discussie blijkt dat soms het een kwestie van voorkeur is hoe je een bepaald onderwerp op de kaart zet. Het lesmateriaal geeft richting, echter alleen de leerdoelen zijn heilig. Het materiaal geeft de ruimte om als docenten bepaalde onderwerpen op een andere manier aan te bieden.

Aan @mbos en mij de taak om de verbeterpunten op te gaan nemen in het lesmateriaal. Een mooie klus 😉